spacebg covers

кюриозити скоро ще напусне областта -glenelg- мисията съвсем скор
Мисия: Mars Science Laboratory


Кюриозити скоро ще напусне областта "Glenelg".

Мисията съвсем скоро ще привърши основен етап от кацането, това е изследване на областта "Glenelg" в кратера "Гейл". След това, Кюриосити ще се отправи към подножието на планината "Шарп" където ще изследва залежите от глини.

През май, марсоходът осъществи втори сондаж на повърхността на Марс. След това, достави целевата проба на входа на лабораторните инструменти, резултатите от които ще излязат съвсем скоро. Водещото мнение е, че те ще са близки до резултатите от първия анализ.
Увеличаване Това е една от последните научни цели на Кюриосити в областта "Glenelg". Оголената скала в горната половина на изображението се нарича "Lake Point". Тя е около 2 метра широка и 50 сантиметра висока. В нейната структура се наблюдават множество кухини, което я отличава от останалите разкрития в околността. От по-внимателния анализ, може да се получи информация дали е с вулканичен произход или е утаечни депозит. Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSSЗа напред няма предвидено допълнително сондиране в "Glenelg", както се говореше по-рано. Най същественото откритие до момента е че, околната среда на Марс някога е била способна да поддържа земни микроби. Това е основния приоритет на мисията и след като вече е изпълнен, най-логичният въпрос който възниква е, какво се е случило с тази благоприятна среда? Защо тя е изчезнала и какви са причините за това? Отговорите ще дойдат след няколко месеца, когато марсоходът достигне глините в Шарп. Изследвайки различните пластове, генерираните данни ще разкрият как се е променяла тази околна среда през историята на планетата.

Сега, научният екип е избрал три цели за кратки наблюдения преди Кюриосити да напусне "Glenelg". Едната е разкритието "Lake Point", втората представлява границата между основната скала и области осеяни с аргилити и пясъчници. Последната е също оголена слоеста скала, наречена "Shaler".

"Shaler може да бъде речен депозит. "Lake Point" може да бъде вулканична или утаечна скала. По близкия анализ на тези структури може да предостави информация как тези скали се вписват в историята на променящата се околна среда на Марс.

  • 1066
  • 0
  • Jun 7, 2013

Коментар
Подобни публикации