spacebg covers

Най-далечният обектив в космоса
Мисия: Hubble Space Telescope


Увеличаване Това е най-отдалеченият обект от нас, който поражда ефекта на "гравитационната леща". Това е една масивна елиптична галактика, която е изразходила своето гориво и вече почти не образува нови звезди. Всъщност целият галактичен куп който обитава е беден на газ, заради което астрономите са се учудили защо тя се появява необичайно синя на изображенията от Хъбъл. След внимателен анализ обаче, стигат до истината и това изображение се превръща в безценна находка. Галактиката се появява такава, каквато е съществувала преди 9,6 милиарда година и принадлежи към галактическото струпване "IRC 0218". Image Credit: NASA and ESA

Хъбъл, съвсем неочаквано е открил най-отдалечената галактика, която действа като космическа лупа. Разстоянието до нея е 9.6 милиарда светлинни години и това чудовище чупи предишния рекордьор с 200 милиона години.

Галактиката е елиптична и тя е толкова масивна, че нейната гравитация огъва, усилва и изкривява светлината от обектите, които стоят зад нея. Този ефект вече е известен на всички, като "гравитационна леща". Откриването на подобен обект в малкото зрително поле на Хъбъл е толкова малко вероятно, че обикновено трябва да се проучи регион стотици пъти по-голям, за да се открие само един такъв.

Обект на космическият обектив е малка спирална галактика, която е в процес на бърз взрив от звездообразуване. Тя е отдалечена на 10.7 милиарда светлинни години от нас и сама по себе си също е рядка находка.

Откриването на повече такива масивни галактики в ранната вселена ще помогне да се изучи как младите галактики са се превърнали в масивни и богати на тъмна материя, което е характерно за днешния ден. Тъмната материя не може да се види, но тя представлява по-голямата част от материята на Вселената.

Научният екип е използвал този рядък феномен за да измери общата маса на гигантската галактика, включително количеството на тъмна материя. Резултатът е, че елиптичната галактика тежи 180 милиарда пъти повече от нашето Слънце. В момента това не е много, но тя е била много масивна галактика за времето си. Тя също е един от най-ярките членове на далечна клъстер от галактики "IRC 0218".

В момента астрономите са открили стотици галактики, които пораждат ефекта на гравитационната леща, но почти всички са сравнително наблизо. Откриването на подобен обектив толкова далече е нещо много специално, защото това ще представи съдържанието на тъмна материя на галактиките в далечното минало. Чрез сравняване на тази галактика с по-съвременни подобни, може да се разбере как тъмната материя се е развила с течение на времето.

Учените теоретизират, че тази галактика е продължила да расте през последните 9 милиарда години и тя е увеличила звездите си и тъмната материя многократно чрез поглъщане на съседни галактики. Анализирайки галактиката, астрономите са показали, че през този интервал от време, тези масивни галактики печелят повече тъмна материя, отколкото звезди. До момента водещото е, че галактиките увеличават по равно тъмната и нормалната си материя, но сега вече е ясно, че не е така. Тази новооткрита далечна галактика пораждаща ефекта на лещата и в крайна сметка ще се превърне в много по-голяма от Млечния път, с много повече тъмна материя.


  • 1322
  • 1
  • Aug 1, 2014

Коментари
  • Nikola Nikolov Aug 31, 2014
    super
Коментар
Подобни публикации