spacebg covers

на марс няма метан това показват данните от кюриосити което изненадва уче
Мисия: Mars Science Laboratory


На Марс няма метан.

Това показват данните от Кюриосити, което изненадва учените понеже предишни изследвания показват положителни резултати. Лабораторията е извършила множество тестове за търсене на следи от метан в атмосферата. Този газ е от голям интерес защото може да бъде потенциален индикатор за живот, въпреки, че също може да се получи и без биология.
Увеличаване От интерес са няколкото светли-тонизирана ивици в центъра на изображението, което е получено от билото на поредното възвишение "Panorama Point" от маршрута на Кюриосити по повърхността на Марс. Предвижда се, роувърът да спре и да изучи тези структури, преди да продължи по дългият си път към планината "Шарп". Цялата тази област е наречена "Waypoint 1", а светлите оголени скални ивици са кръстени с неофициалното име "Дарвин". Цветовете на снимката са бяло-балансирани, или те са специално преработени за да покажат как биха изглеждали скалите, ако бяха под небето на Земята. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSSОтцъствието на метан намалява вероятността от наличието на микробен живот на Марс, въпреки че това се отнася само за един вид микроби. На земята съществуват много видове микроби, които не генерират метан. До момента, Кюриозити е търсил метан общо шест пъти от октомври 2012 год. насам. Като се вземе предвид чувствителността на аналитичния инструмент, учените са изчислили, че метанът не надхвърля повече от 1,3 на милиард части от атмосферата. Това е около една шеста от някои по-ранни оценки.

Тази информация идва от анализатора на проби "SAM" който работи на борда на лабораторията. Той може да се настройва специално за да открива следи от метан. Освен това, Кюриозити притежава способността да концентрира този газ и по този начин да увеличи способността си да го открие. Използвайки този метод, откриваемата концентрация пада под една на милиард части. За сравнение обем едно към милиард е един кубичен милиметър към един кубичен метър.

Метана е най-често срещания въглеводород в нашата Слънчева система. Неговата молекула се състои от един въглероден атом свързан с четири водородни. Предишни изследвания от орбита, са довели до резултатът, че концентрацията на метан в атмосферата достига до 45 части на милиард. Това навежда учените на мисълта, че този метан може да е от биологичен източник. Сега новите измерванията от Кюриосити не са в съответствие с тези концентрации.

Учените казват, че няма известен начин метанът да изчезва бързо от атмосферата - веднъж генериран, той може да просъществува стотици години. Така че, всичките наши инструменти трябва да измерват приблизително еднакво количество от този газ.

Отпадайки възможността метанът да изчезва, тогава излиза че той не може бързо и да се доставя в атмосферата от някакъв механизъм, като например биологичен или геологичен източник, или чрез ултравиолетово разграждане на по-сложни органични вещества доставени от падането на метеорити или частиците междупланетен прах.

Най-високата концентрация на метана, която не би могла да се наблюдава от Кюриозити обуславя, че на Марс трябва да попадат не повече от 10 до 20 тона на година. Надхвърляйки това количество, роувърът ще го засече. Това е около 50 милиона пъти по-малко в сравнение с темпа на производство на метан в земната атмосфера.

Иначе, Кюриозити продължава да се движи по дългосрочният си маршрут към подножието на планината "Шарп". Съвсем скоро, роувърът е достигнал ключова точка - билото на едно възвишение, което неофициално е наречено "Panorama Point". От тази позиция, марсоходът е изпратил снимки на бледо оцветено оголване, което екипът е избрал по рано за базова точка (Waypoint 1) изследвайки снимки получени от MRO.

Всъщност базовите точки са общо пет, разпръснати по целия маршрут на мисията. Последната от тях ще служи като входна точка към по-ниските подножия на Шарп. "Waypoint 1" е само първата от тях и се намира на около една пета от пътя, който е с обща дължина 8,6 километра.

Сега научният екип изучава получените от Panorama Point снимки за да избере мястото където роувърът да направи пауза за няколко дни, през което време ще използва своите инструменти за да изучи Waypoint 1.

Между другото, Кюриосити е уловил истинско слънчево затъмнение на Марс. С помощта на своята телеобективна камера, марсоходът е наблюдавал как по-голямата луна Фобос преминава пред диска на Слънцето. Както се вижда, за разлика от нашата Луна, Фобос не покрива изцяло слънцето или затъмнението е от типа "пръстеновидно" или частично. И трите изображения са пристигнали на Земята на 20-ти август 2013 год.

Подобни снимки на двете луни - Фобос и Деймос идващи от Кюриосити и по-старите роувъри - Спирит и Опортюнити помагат да се определи точно орбитите на спътниците. Наблюденията от 20 август показват, че позицията на Фобос е с около два или три километра по-близо до центъра на Слънцето, отколкото учените очакват.

Освен всичко, това са най-детайлните изображения на марсиански лунен транзит получени някога. Фобос се оказва по-близо до центъра от предвиденото, така че от тези три снимки отново научаваме нещо ново.
Увеличаване Фобос преминава пред диска на Слънцето. Тези три снимки са получени на 20-ти август от Кюриосити. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems/Texas A&M Univ.


  • 1249
  • 0
  • Sep 23, 2013

Коментар
Подобни публикации