spacebg covers

на това изображение е показано изригване на галактически -супер вулкан- в масивната галак
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


На това изображение е показано изригване на галактически "супер вулкан" в масивната галактика M87, което е направено съвместно от ренгеновия телескоп Чандра и радиотелекопа Very Large Array (VLA). Намираща се на разстояние от около 50 милиона светлинни години от нас, M87 е сравнително близо до Земята и се намира в центъра на купа Дева, който съдържа хиляди галактики.

Околностите на M87 са пълни с горещ газ пламнал в ренгенова светлина (показан в синьо), открит от Чандра. Тъй като този газ се охлажда, той може да пада към центъра на галактиката, където трябва да продължава да се охлажда по-бързо и да образува нови звезди.
Увеличаване

Въпреки това, радио наблюденията с VLA (червено-оранжево) сочат, че от M87 се излъчват струи много енергични частици, произведени от черна дупка, които прекъсват този процес. Тези струи издигат сравнително охладения газ в близост до центъра на галактиката и произвеждат шокови вълни, движещи се със свръхзвукова скорост.

Взаимодействието на тези космически "изригвания" с околната среда на галактиката е много близка до тази на вулкана "Eyjafjallajokull" в Исландия, който изригва през 2010 година. При Eyjafjallajokull, джобове от горещ газ пренасяни до повърхността от лавата, генерират шокови вълни, които може да се наблюдават в сивия дим на вулкана. Този горещ газ след това се издига в атмосферата, повличайки и тъмната пепел с него.

В аналогия с Eyjafjallajokull, енергийните частици произведени в района на Черната дупка от рентгеновото излъчване издигат най-близките облащи газ до центъра на M87. Това е подобно на горещите вулканични газове, издигащи облаците на тъмната пепел. И точно като при вулкана тук на Земята, шоковите вълни могат да се видят, когато черна дупка изстрелва енергийни частици в газа на галактичния куп.

Източник: Чандра

  • 1006
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации