spacebg covers

нови изображения от месинджър месинджър е генерирал 100 000 изображения от
Мисия: Messenger - изследване на Меркурий


Нови изображения от Месинджър.

Месинджър е генерирал 100 000 изображения от Меркурий! Ето няколко нови:
Увеличаване Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Това е изображение с много висока резолюция (13 метра/пиксел), което показва вътрешността на кратер в северното полукълбо на планетата. Близо до основата на северната стена, можем да видим фино извита линия, обозначена със стрелки. Линията представлява край на лоб от материал, който най-вероятно се е формирал от бавното движение на реголита надолу по стръмните части на стената на кратера под действието на гравитацията. Геолозите се отнасят за този тип движение като "пълзене".
Увеличаване Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Това е масивен централен връх на безименен кратер, който е над 100 км в диаметър. Централните върхове се образуват, когато материала е издигнат от дълбините по време на процеса на формиране на кратера. Този планински връх е висок около 1 км.

Това изображение, както и горното е направено от целенасочено заснемане с висока резолюция. Целеви наблюдения произвеждат изображения на малка площ от повърхността, но в много по-висока резолюция от картографирането, чиито морфологични карти са с база 200-м за пиксел. Не е възможно покриването на цялата повърхност с тази висока резолюция, но обикновено няколко области с висок научен интерес се заснемат в този режим всяка седмица. Това изображение е с резолюция 22 м/пиксел.
Увеличаване Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Това е кратера "Ailey". Веднага се забелязва неговата необичайна форма. Тя се дължи на свлачища, които са деформирали северната стена, които от своя страна оголват свеж материал по стените на кратера. Резолюцията е 24 м/пиксел.
Увеличаване Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

На края, едно изображение от глобалната карта на планетата. То представлява MDIS мозайка и показва регион от гладки вулканични равнини, които са силно модифицирани от тектонични структури, наречени "wrinkle ridges" (бръчкови хребети). Те се забелязват на Луната, Марс, а сега и на Меркурий. Тези хребети са ниски и криволичещи функции, които се образуват когато лавата изстива. Това предизвиква земната кора да се свива хоризонтално. Тези релефи често са концентрирани около погребани кратери, които формират кръгови хребети, подобни на тези в центъра и от дясно на изображението. Резолюцията е 400 м/пиксел.

  • 1844
  • 0
  • May 16, 2012

Коментар
Подобни публикации