spacebg covers

Нов инструмент на ЕСО


Увеличаване

Това изображение е оцветена версия на едно от първите MATISSE интерферометрични наблюдения на Сириус, комбиниращи данни от четири помощни телескопа на VLT. Цветовете представляват променящи се дължини на вълните, като синьото показва по-късите, червеното по-дългите. Наблюденията са в инфрачервената област, така че, това не са цветовете, които ще се наблюдават с човешки очи, всъщност тази спектрална област е съвършено недостъпна за нас. Credit: ESO/MATISSE

 


MATISSE (Multi AperTure mid-Infrared SpectroScopic Experiment) е интерферометър, който вече успешно е направил първите си наблюдения. Данните от него ще позволят да се изследват областите около младите звезди, където се образуват планети, както и областите около супер масивни черни дупки в центровете на галактиките.

Инструментът работи в инфрачервения спектър, покриващ диапазона от 3 до 13 микрометра. По същество той е второ поколение спектро-интерферометър монтиран на VLT, който може да се възползва от постъпващите данни от множество телескопи в различни дължини на вълните. По този начин се получават по-подробни изображения на небесни обекти, отколкото може да се получи с всеки отделен телескоп.

Той е плод на 12 годишна работа на голям брой инженери и астрономи, след продължителен период инсталиране и тестване. Сега, първоначалните наблюдения потвърждават, че MATISSE работи според очакванията.

Първата светлина е на червената звезда "Бетелгесе" червен гигант, който се очаква да експлодира като свръхнова през следващите няколкостотин хиляди години. Наблюденията с инструмента показват, че тя все още притежава своите тайни - звездата изглежда че има различен размер, когато се наблюдава при различни дължини на вълните. Тези данни ще позволят на астрономите да продължат да изследват обвивката на огромната звезда и по-специално как тя изхвърля материал в космоса.

Силата на MATISSE идва от факта, че единичните телескопи могат да постигнат острота на изображението, ограничена от размера на огледалата им. За да се получи още по-висока разделителна способност, астрономите комбинират светлината от четирите отделни VLT телескопа. Точно това прави навият инструмент и посредством него се получават възможно най-отчетливите изображения в диапазона от 3 до 13 μm.

Работейки в тази област, MATISSE ще допринесе за няколко фундаментални изследователски области в астрономията, съсредоточавайки се по-специално върху вътрешните области на дисковете около младите звезди, където се образуват планети. Надниквайки там, астрономите се надяват да получат картина на минералите, съдържащи се в тези дискове, минерали, които на по-късен етап започват да образуват твърди ядра на планети, като Земята. Освен това, ще изучи звездите в различни етапи от живота им, както и обкръжението на супермасивните черни дупки в центровете на галактиките.

Не на последно място, астрономите ще получат нови прозрения относно доста по-близки до нас, но също така екзотични обекти, като вулканите на Йо и атмосферите на планетите-гиганти.

MATISSE съчетава светлината, събрана до четири 8.2-метровите телескопи на VLT или до четири от помощните телескопи (ATS), които съставляват VLTI, и извършва спектроскопични и образни наблюдения. По този начин MATISSE и VLTI заедно притежават силата на телескоп с диаметър до 200 метра, способен да произвежда най-детайлните изображения, получени някога при средно инфрачервени вълни.

Първоначалните тестове са извършени с помощните телескопи, а през следващите няколко месеца ще се планират допълнителни наблюдения с четирите главни VLT телескопа. Първата светлина на MATISSE отбелязва голяма крачка напред в обхвата на настоящите оптични-инфрачервени интерферометри и ще позволи на астрономите да получават интерферометрични изображения с по-фини детайли в по-широк диапазон от дължини на вълните, отколкото е възможно в момента. MATISSE ще допълни и инструментите, планирани за предстоящия извънредно голям телескоп на ESO (ELT).


  • 833
  • 0
  • Mar 7, 2018

Коментар
Подобни публикации