spacebg covers

Озирис-Рекс е открил вода на Бену
Мисия: OSIRIS-REX


Увеличаване

Тази мозайка е съставена от 12 изображения, направени на 2 декември. Разстоянието до повърхността на астероида е 24 километра. Credit: NASA/Goddard/University of Arizona

 

 

Данните идват от двата спектрометъра, които са работили по време на сближаването. Внимателният анализ показва наличие на молекули, съдържащи кислородни и водородни атоми. Научният екип подозира, че тези хидроксилни групи съществуват или са свързани в кристалите на скалите изграждащи повърхността на астероида. Това е подобно на глинестите минерали на Земята, а може би и на Марс. Откритието предполага, че Бену в някакъв момент е взаимодействал с вода. Самият астероид е твърде малък за да бъде домакин на течна вода, но не е изключено, някога да е притежавал обвивка от лед, много по-голяма от астероида.


Наличието на хидратирани минерали потвърждава, че Бену е отличен образец за мисията. Освен това интересно откритие, данните до момента потвърждават наземните телескопични наблюдения. Още през 2013 г. е съставен модел на астероида предсказващ действителната форма, диаметър, скоростта на въртене, наклона и цялостната форма на Бену. Сега действителните данни се вписват с проектираните.

Едно отклонение от модела е размерът на големия камък край южния полюс. Наземният модел изчислява, че този камък е най-малко с 33 метра височина. Предварителните изчисления от камерата на космическия кораб разкриват, че камъкът е около 50 метра висок и около 55 метра широк.

Повърхностният материал е смесица от скалисти, богати на камъни райони и няколко относително гладки области, които почти нямат камъни. Количеството камънаци на повърхността обаче е по-високо от очакваното.

Сега, мисията извършва предварително проучване на астероида. Това включва полярна орбита, при която корабът се спуска до 7 км над повърхността. Сближението е необходимо, за да се определи точната маса на астероида. Учените и инженерите трябва да знаят точната маса, за да проектират вмъкването на космическия кораб в орбита. Масата на Бену също е ключа към разбирането на неговата структура и състав. 

Първото орбитално вмъкване е насрочено за 31 декември, след което се очаква Озирис-Рекс да остане в орбита до средата на февруари 2019 г., когато се очаква да премине към друга фаза от своята мисия. По време на първата орбитална фаза, космическият кораб ще орбитира на разстояние от 1,4 км до 2,02 км от центъра на Бену, което е рекорд както за орбита около най-малко тяло, така и за най-близка орбита осъществявана от космически кораб.


  • 773
  • 0
  • Dec 17, 2018

Коментар
Подобни публикации