spacebg covers

Опортюнити е в долината Маратон и за седми пореден път се готви за зимата
Мисия: Spirit and Opportunity


Увеличаване Вътре в долината "Маратон" - тази историческа снимка е направена на 23 юли, 2015 год. и тя показва северната страна на долината. NASA / JPL-Caltech / Cornell / ASU / J. Canvin

 

Опортюнити е в активна фаза. Той е в движение повече от месец, след около три седмици застой заради позицията на Марс зад Слънцето. Това до голяма степен е затруднявало комуникациите, а и нещата са се влошили още повече заради неработещата флаш памет. Това налага марсоходът да  работи в режим, при който данните се изпращат ежедневно, което до голяма степен ангажира и "Марс Одисей".

Долината "Маратон" се намира в западния ръб на големия кратер "Индевър" и тя е истинска геологична златна мина, защото орбиталните наблюдения показаха, че там съществуват залежи от глина. Глината е минерал, който се формира само в изключително водни условия и съвсем естествено е записал информация за влажната околна среда съществувала преди милиарди години на Марс.

Изследването на глини никога не е било цел на мисията, това е приоритет за "Кюриосити". Но през 2013 год., Опортюнити получи златен медал, защото тогава се превърна в първата ландер мисия, която изследва скален фосил, датиращ от най-древния влажен период на червената планета. Въпросната скала е в "Matijevic Hill" разположена в сегмент от ерозиралия западен ръб на Индевър. Сега учените са нетърпеливи да сравнят откритите там водни подписи с глините в Маратон и нещо повече, важни са не просто глините като минерали но и тяхното разположение в "естествената им среда" или как са разположени по отношение на други минерали и в какво геоложки пластове се срещат. Всичко това ще помогне да се събере повече информация за древната, водна среда която очевидно е присъствала в Индевър.

Вече приключи изследването на кратера "Spirit of St. Louis", който е точно на входа пред долината. "Кратер" е малко странно, защото е заформена дискусия относно природата на тази структура. Кратер се използва тогава, когато става въпрос за дупка формирана от въздействие. За всички останали случаи се използва "депресия". За това, заради своя неизяснен статут като кратер, за "Spirit of St. Louis" ще се говори като за депресия. Проблемът идва от голямата могила в центъра, която е изключена за малките кратери, така че за момента наистина никой не знае как се е формирало това нещо.

Съставени са две конкуриращи се хипотези. Според едната, това е вторична кратер, образуван от изхвърлена скала при формирането на някой от големите кратери в Меридиани. Доказателство за това е удължената форма, но могилата остава необяснена. Според другата теория и по-малко вероятната, това е някакъв вид вулканична структура.

Сега Опортюнити е в Маратон. Освен голямата наука, чисто технически, инженерите и учените управляващи мисията са избрали Маратон и като място за зимуване на марсохода. Долината предоставя удобни слънчеви склонове на които Опортюнити ще прекара следващите няколко месеца, които освен удобен ъгъл за слънчевите панели съдържат и удобни научни цели.

Маратон е издължена долина, която се простира от изток на запад. Планът е, марсоходът да се придържа към северната част, където склоновете са с южно изложение. В момента, сезонът на Марс в южното полукълбо е есен, а пикът на зимата ще бъде през януари. Това означава, че до тогава денят ще става все по-малък и съответно производството на електроенергия ще намалява.

Сега, токът е малко повече от 400 вата, което е малко по-малко от половината капацитета на почистени от прах панели. Според екипа, захранването е напълно достатъчно, но все още съществува проблема с неработещата флаш памет. Изследването на Маратон обаче е научно толкова важно, че Опортюнити ще продължи мисията си, дори ако се наложи до края да работи само с енергозависимата RAM памет и "Марс Одисей" да се ангажира само и изключително с него.

Увеличаване Тази панорама показва плитката депресия "Spirit of St. Louis". Удължената форма е намек, че това е кратер, но върхът със свежите скали в средата е истинска загадка. NASA / JPL-Caltech / Cornell / ASU


  • 1690
  • 0
  • Sep 1, 2015

Коментар
Подобни публикации