spacebg covers

Ореолът на галактиката Сомбреро не е наред
Мисия: Hubble Space Telescope


Отляво е изображение на цялата галактика "Сомбреро". Хъбъл е наблюдавал част от нейният ореол, където звездите стават все по-плътни, когато се приближаваме към диска на галактиката. Това е горното изображение в дясно. На другите две са показани два ярки кълбовидни купа. Техният брой е доста голям и внасят допълнителни смущения в главоблъсканицата.

 

Сомбреро (M104) е красива галактика разположена на около 30 милиона светлинни години от нас. Нейният диаметър е една трета от нашия и по този показател би трябвало да се впише идеално като спираловидна галактика. Но точно от тук започват проблемите, от една страна тя се появява като спирална, но всъщност е и елиптична. Нови изследвания от Хъбъл показват, че тя е претърпяла множество сливания, въпреки че нейният централен диск е гладък и на пръв поглед не съдържа признаци на неотдавнашни смущения.

Но изучаването на звездите от нейния ореол разкриват бурно минало. Остротата и чувствителността на Хъбъл са прегледали десетки хиляди отделни звезди в огромния ореол на Сомбреро. Това е регион отвъд централната част на галактиката, който обикновено е съставен от по-стари звезди. Само че, наблюденията на Сомбреро обръщат конвенционалната теория с главата надолу. Там само малка част от звездите са каквито трябва да са – стари и бедни на метали. Астрономите наблюдават неочаквано изобилие от не чак толкова стари и богати на метали звезди, които обикновено се срещат само в галактическия диск и в централната издутина.

Излиза, че Сомбреро притежава своя странна история. За да я обяснят, учените са пресъздали сложни компютърни симулации, резултатите от които водят до голямо сливане в недалечното минало, макар че величествената структура на Сомбреро не съдържа никакви доказателства за подобни неотдавнашни събития.

В галактическите ореоли обикновено населението от звезди е старо, но е по-бедно на тежки елементи или метали в сравнение с главния диск. Това е така, защото в основния диск за разлика от ореолите, звездите преминават през множество "жизнени цикли". Там се създават второ, трето, дори четвърто поколение звезди и всяко следващо поколение е изградено от материалите на предишното. Колкото по-дълго галактика е имала звезди преминаващи през тези цикли, толкова повече богат на метали газ се синтезира в нея. Поради тази причина, една много млада звезда от трето поколение в галактическия диск може да съдържа много повече метали отколкото стара звезда в ореола, която разчита само на собственото производство на тежки химически елементи. Само че, в ореола на Сомбреро нещата не стоят така, там преобладаващото население от звезди по метално съдържание е такова каквото е в диска.

Фактите се усложняват от наличието на множество кълбовидни купове, които са точно такива, каквито трябва да бъдат – изградени от стари звезди, бедни на метали. Тези звезди се очаква постепенно да напуснат своите клъстери и да станат част от общия галактически ореол но този процес изглежда е бил неефективен в галактиката Сомбреро.

Най правдоподобните обяснения идват от симулациите, според които причината за необичайния ореол е протичането на голяма акреция или сливане. Това събитие е било преди не много милиарди години. Нашата галактика се смята че е погълнала множество малки спътникови галактики, които уголемяват плавно нейните размери в течение на всичките милиарди години история. Формирането на Сомбреро изглежда е било по друг сценарий, тя се е образувала изведнъж от сливането на две сравнително еднакво големи галактики, не чак толкова в далечното минало по галактическите стандарти.

Резултатите са изненадващи и не обясняват всичко, защото гладкият диск на галактиката не показва признаци на смущения. За сравнение, множество галактики, например „Антените“, получават имената си заради изкривения вид на спиралните им ръкави, които са резултат от приливните сили на тяхното взаимодействие. Освен това Сомбреро е доста самотна галактика, тя не е включена в нито един клъстер което също някак си я отдалечава от възможността за акреция.

Сливания между подобни масивни галактики обикновено раждат огромни елиптични галактики с разширени ореоли. Този процес отнема милиарди години. Сомбреро никога не се е оценявала като традиционна спирална или елиптична галактика, тя е някъде по средата — хибрид.

Сега усилията на астрономите са насочени към изучаване ореолите на други подобни галактики хибриди. Може би процесът на тяхното формиране естествено променя звездното население в ореолите, което ще окаже влияние върху теориите за галактическите еволюции. Съвсем скоро, само след четири милиарда години, Млечният път ще започне да се слива с Андромеда. След сливането новата галактика най-вероятно ще е точно като Сомбреро – хибрид, с чисто нов ореол.


  • 152
  • 0
  • Mar 5, 2020

Коментар
Подобни публикации