spacebg covers

Откриха древни ледени вулкани на Марс
Мисия: Mars Reconnaissance Orbiter


Увеличаване Тази графика илюстрира мястото, където МРО е идентифицирал древен леден вулкан на Марс. Сулфатите са в синьо, железните оксиди в розово и тези вещества са маркери къде вулканът е изригнал под ледения слой. Credits: NASA/JPL-Caltech/JHUAPL/ASU


Преди милиарди години, на Марс е изригнал вулкан под един леден слой. Днес ледът е изчезнал, но нови данни от МРО предполагат, че много отдавна там са съществували ледени залежи и изследването на древните вулкани помага да се сглоби древната климатична картина на червената планета. Откритието добавя нова информация за една среда, която в комбинация с топлина и влага, би могла да предостави благоприятни условия за микробен живот.

Учените са използвали спектрометъра на космическият апарат за да картографират минералите в една южна област на Марс, наречена "Sisyphi Montes". Районът е осеян с плоски отгоре планини и изследователите отбелязват сходство между тези куполи и формите на земните вулкани, които са изригнали под лед.

Когато един вулкан на Земята започва да изригва под леден слой, неговата топлина бързо генерира пара, която след това обикновено води до експлозии. Тези експлозии разкъсват леда и издигат огромни облаци от пепел високо в небето. Типичен пример е изригването на заледения вулкан "Eyjafjallajökull" в Исландия през 2010 год, който блокира въздушния транспорт в цяла Европа за около една седмица.

Подобен вулканизъм генерира характерни минерали, като зеолити, сулфати и глини. Това са точно веществата, които учените са открили при някои плоски планини в "Sisyphi Montes". За това е спомогнала и високата резолюция на инструмента.

Наблюдаваният регион се простира от около 55 до 75 градуса южна ширина. Някои от структурите, съвместими с моделите на вулканични изригвания под лед, са на около 1600 км от днешната полярна ледена шапка на Марс, която сега е с диаметър около 350 км, но изглежда в древността се е простирала повече защото може би просто водата е била повече.


  • 752
  • 0
  • May 5, 2016

Коментар
Подобни публикации