spacebg covers

още един радиационен пояс около земята когато наса изведе космически кораб
Мисия: Relativistic Electron Proton Telescope (REPT)


Още един радиационен пояс около Земята.

Когато НАСА изведе космически кораб в пространството се оказва, че следва определена политика. След началото на старта, научните апарати преминават една бавна процедура, която обикновено трае няколко месеца в тестове на инструментите при реалните условия на околната среда. През този "ритуал" преминава всеки нов спътник.
Увеличаване Двата гигантски радиационни пояса около Земята, открити още през 1958 година. През 2012 г. се установи, че още един допълнителен между тях понякога може да се появи. Радиацията е показана в жълто, зеленото представлява пространството между поясите. Credit: NASA/Van Allen Probes/Goddard Space Flight CenterЕкипът на мисията "Relativistic Electron Proton Telescope" (REPT) обаче е поискал промяна в плана. Те са поискали техния кораб да се включи съвсем рано, само три дни след старта, защото неговите наблюдения няма да се препокрият с друга подобна мисия "SAMPEX", която скоро ще приключи и космическия апарат за нея ще навлезе в земната атмосфера.

Освен това, за иска е спомогнало и друго обстоятелство. Малко преди старта, слънчевата активност е изпратила енергия към Земята, която ще предизвика радиационните пояси да набъбнат. Част от инструментите на мисията изследват какви видове електромагнитни вълни са отговорни за почистването на частиците в "гнездото" или това е района между двата пояса на Ван Алън, който регион винаги до сега е бил празен. Учените постоянно разработват модели за поведението на тези пояси, които се формират от слънчевия вятър и се променят следствие слънчевата активност. Целта е, да се изучи какво се случва в зоната между двата пояса.

Наблюдението на тяхното поведение е мъчително, защото това е свързано и с проследяване поведението на Слънцето. Тази постоянна база от данни която се трупа, трябва са се съчетава с базата от данни идващи от слънчевите обсерватории. Трудно е, но това не пречи, просто изисква повече усилия. За това, наблюденията започват предварително от август миналата година, когато Слънцето е изпратило материя към нас.

Радиационните пояси са открити преди 55 години. Техния откривател Ван Алън тогава предполага, че те трябва да са относително стабилни структури, но космическите сонди изстреляни от тогава разкриват, че са способни и на изненади.

Предсрочно стартиралата мисия всъщност се състои от два кораба близнаци, предназначени да картографират тези региони в най-големите подробности до момента и то в широк диапазон от енергии и частици. Освен това, корабите ще наблюдават поведението на разнообразните магнитни вълни там, които понякога карат частиците да се разбягват с панически скорости.

През първите шест месеца в орбита, инструментите са работили изключително добре и учени са развълнувани от данните. За първи път са успели, да съберат пълен набор от информация за магнитните структури и то с бонус - две отделни гледки от два космически кораба, което още по-добре показва събитията настъпили в целия район.

И откритието е факт, след първоначалната слънчева активност между двата пояса се появява още един. Освен това има още една изненада - той съществува цели четири седмици. Това е огромна мистерия, която отново хвърля физиците в море от загадки. Тези неясноти идват не просто защото в пространството изведнъж се появяват още 1/3 частици от обичайното количество там, а заради нещо друго.

Учените сравняват радиационните пояси с ускорителите на частици на Земята. В тези машини, магнитните полета се използват за да накарат частиците да обикалят в кръг. Освен това, други енергийни вълни непрекъснато ускоряват частиците до все по-високи скорости. За това, там всичко трябва да бъде внимателно настроено и калибрирано. Това са главно размера и формата на пръстена, и характеристиките на частиците. Поясите на Ван Ален зависят от същите настройки. Учените обаче, засичат тези пръстени само на определени места и в определени часове, когато сондите преминават през тях и за това, могат да изучат само ограничени частици и вълни, които трябва да причинява тази геометрия. Всеки нов набор от наблюдения помага още повече за изглаждането на моделите в тази област.

Колкото повече данни се трупат, толкова повече нов материал се предлага на теоретиците, които имат за цел да изучат тези фини настройки на структурите. Сега природата предоставя ново събитие, което е там, което е факт и с което не може да се спори, и задачата е, да се обясни защо то се случва. Само че, досегашните модели, които са работили изведнъж се провалят, когато частиците се настаняват в новата конфигурация, образувайки нов допълнителен пояс. Оказва се, че само дни след старта на мисията, тя е открила нещо, което изисква пренаписване на учебниците.

Учените успешно са моделирали идващите данни само до петия ден. След това моделът буквално е взел да произвежда безсмислици, когато ясно се вижда началото на формирането на третия пояс. Веднага се прокарва мнението, че има нещо нередно в инструментите, но след проверките се оказва че са изрядни. Според екипа, третия пояс се е появил изключително красив, стоял си е ден след ден, седмица след седмица и така в продължение на четири седмици, накрая е изчезнал, а на Земята се оказва, че няма нищо, което да го обясни.

  • 2082
  • 0
  • Mar 1, 2013

Коментар
Подобни публикации