spacebg covers

Още един сондаж на Марс
Мисия: Mars Science Laboratory


Увеличаване Това изображение е направено на 31 януари, 2015 год. или Сол 884 от началото на мисията. На него се вижда пробният отвор и самият сондаж в "Мохаве 2" Разстоянието между двата отвора е 10 см. На около 30 см към горния десен ъгъл се намира оригиналната цел "Мохаве", но проведения тест показва, че скалата е чуплива или е неподходяща за сондиране. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS


Кюриосити достигна основата на планината "Шарп" преди пет месеца, като преди това цели две години проучва други области по маршрута си в кратера "Гейл". По време на този дълъг преход, роувърът осъществи четири сондажа, като последният, всъщност вече предпоследния, беше в един долен слой от планината, наречен "Confidence Hills". При всичките анализи на пробите, лабораторията показва наличието на минерали, формирани в сладководна среда.

На 29 януари, 2015 год. лабораторията е направила още един сондаж, само че той не е в планираната цел "Мохаве", а малко по-встрани - "Мохаве 2". Предварителният анализ от "Chemin" обаче показва, значително количество на окислени минерали, съдържащи желязо и сяра, което е индикатор за кисела вода.

Тази неприятност поражда отворения въпрос дали по-киселата вода е част от условията на околната среда, когато са се формирали седиментите изграждащи планината или те най-напред са се формирали в сладка вода, а по-късно са претърпели метаморфоза под влиянието на появилата се по-късно въпросната кисела вода.

Всъщност последните два сондажа се намират близо един до друг в едно скално разкритие "Pahrump Hills". То е част от основния слой на Шарп и екипът на мисията вече е предложил хипотезата, че тези скали са образувани като седименти, но те са депозирани в поредица от езера възникнали през интервали на пълнене и сушене.

Учените избраха "Мохаве" за цел на сондирането, защото скалата изобилства от светли зрънца, които са определени като богати на сол минерали. Именно те са интересните, защото солта се появява, или се отлага, след изпаряването на водата. Всъщност по време на отлагането, солта запечатва в кристалната си структура почти всички вещества които са били разтворени във водата и тя може също да разкаже много за евентуални пресушавания.

"Мохаве 2" е алтернативна цел за пробиване, която е със сходен минерален състав и се намира много близо до "Мохаве". Трябва да се спомене, че бормашината е работила с изцяло нов софтуер, който е позволил отворът да се осъществи с много по-малко енергия, което намаля риска от счупване на свредлото. С две думи принципът е следния - по-малък натиск и по-бавно пробиване. Употребата на повече сила е само тогава, ако напредъкът на свредлото е наистина бавен. Поради тази причина, 6,5 см отвор е постигнат за 10 минути, с минималния възможен натиск.

Сега, след мероприятието, мисията продължава. Аналитичните инструменти вече са се заели с новите проби и именно те ще имат тежката дума. Мисията, наистина е бавна, роувърът все още работи в "Pahrump Hills", дори може да осъществи още една или две допълнителни обиколки преди да се премести нагоре, по-високо в планината.


  • 1001
  • 0
  • Feb 12, 2015

Коментар
Подобни публикации