spacebg covers

повърхноста на титан е набраздена с планини които учените се опитват да разберат как се формират
Мисия: Cassini–Huygens


Повърхноста на Титан е набраздена с планини, които учените се опитват да разберат как се формират. Оказва се, че най-доброто обяснение е, че Титан се свива защото се охлажда, което сбръчква повърхността като стафиди. Нов модел, разработен от учените работещи с радарните данни от Касини показва, че различните плътности в най-горните слоеве на Титан може да са причина за необичайното поведение на повърхността. Титан е в процес на бавно охлаждане, тъй като освобождава топлината натрупана при първоначалната си формация и топлината получена от радиоактивните изотопи, които се разпадат във вътрешността. По време на този процес, части от замръзналите подземни океана и най-вече горните слоеве лед от кората се нагъват. Моделът е описан в статия, на онлайн вестника Geophysical Research.

Пример за този вид процес може да бъде намерен и на Земята, където изстиването на най-външния слой от повърхността на земната кора, създава планината Zagros в Иран.

На Титан най-високите върхове се издигат на около два километра височина, сравними с най-високите върхове на планината Appalachian. Касини за първи път видя местността на планините на Титан с помощта на радарни изображения през 2005. Няколко планински вериги на Титан съществуват в близост до екватора и като цяло са ориентирани от запад на изток. Концентрацията на тези образувания в близост до екватора предопределя общата история.
Увеличаване Credit: NASA/JPL-Caltech

Тази мозайка от радарни изображения от Касини, показва планински район в близост до екваториалната област Adiri на Титан. Тя се фокусира върху площ от около 10 градуса южна ширина и 145 градуса източна дължина. Показани са топографски профили, на които с червено са областите, имащи най-висока кота (250 метра над средния радиус на Титан) и лилаво, показващи най-ниската кота ( 450 метра под средната радиус Титан). Учените смятат, че структурите са се образували когато най-външния слой от повърхността се нагъва по време деформацията на външния воден лед.
Увеличаване Credit: NASA/JPL-Caltech

Друга мозайка от радарни снимки на Касини, показва паралелни планински вериги на Титан. Планините се появят в северозападната част по границата на района Xanadu, два градуса южна ширина и 127 градуса западна дължина. Най-високите структури на това изображение, са около 1 900 метра по-високи от околните равнини.
Увеличаване Credit: NASA/JPL-Caltech

Още една мозайка, от радарни снимки на Касини, показваща планински терен на Титан в северното полукълбо, на север от региона Aaru. Червено-оранжевите зони, показват най-високата кота (600 метра над средния радиус на Титан), а лилавото показва най-ниската кота (800 метра под средния радиус). Този район представлява планина намираща се на 52 градуса северна ширина и 13 градуса източна дължина. Най-високите върхове на това изображение са с около 1 400 m по-високи от долината до планината.Докато няколко други ледени луни във външната слънчева система имат върхове достигащи височини, подобни на планинските вериги на Титан, техните топологии идват от extensional тектоника - силата разтягаща ледените черупки, или други геоложки процеси. Досега учените имат малко доказателства за contractional тектоника - силата от скъсяването и удебеляването на ледените черупки. Титан е единственият спътник, където ледените скъсявания и сгъстявания са преобладаващи.

Радарния инструмент на Касини направи мозайка от черно-бели изображения на 22 юли, 22 септември, и 9-ти Октомври 2006 година. В радарните снимки, обектите изглежда светли, когато са наклонени към космическия кораб или имат неравни повърхности. Учените използвайки радарните данни от Касини съставят компютърни модели, които имат за цел да опишат тектонските процеси на Луната и да проучат вътрешната структура и еволюцията на ледените спътници. Те също правят предположение, че вътрешността на Луната е смес от скали и лед. Учените изграждат модела, докато той стане в състояние да изгради планините на повърхността, подобни на тези които вижда Касини. Те открили, че условията са изпълнени, когато под повърхността съществува много плътен слой от вода под високо налягане, разделен със лед от друг слой подземен океан състоящ се от течна вода и амоняк. По този начин модела, обяснява и подкрепя съществуването на подземни океани.

Всеки по-горен слой от вътрешността на Титан е по-студен от по-долния и най-външните температури са средно мразовитите 94 Келвина. Така че охлаждането на Луната предизвиква частично замразяване на подземния течен океан и сгъстява външната обвивка от воден лед, който също така се удебелява под високо налягане на леда. Тъй като леда от кората е с по-малка плътност от течния океан и течния океан е с по-малка плътност от леда под високо налягане по време на охлаждането се губи обем, което образува ледени гънки.

Тъй като формирането на Титан се смята, че е било преди около четири милиарда години, повърхността се охлади значително. Но на Луната все още е освобождават стотици гигавати енергия, някои от които могат да бъдат на разположение за геоложки дейност. В резултат на това се съкращава радиуса на Луната с около седем километра и спада на обема е около един процент.

Тези резултати показват, че геоложката история на Титан е различна от тази на братовчедите покрай Юпитер, благодарение може би на вътрешните процеси на океана от вода и амоняк. Касини продължава да картографира Титан, което ще даде повече данни обхвата и височините на планините на повърхността му.

Източник: НАСА


  • 998
  • 0
  • Apr 2, 2012

Коментар
Подобни публикации