слънчевата обсерватория -solar radiation and climate experiment- (sorce) предоставя научн
Мисия: SORCE


Слънчевата обсерватория "Solar Radiation and Climate Experiment" (SORCE) предоставя научни данни за Слънцето вече цели 10 години.

SORCE измерва електромагнитната радиация идваща от нашата звезда и по-специално нейната сила на единица площ върху Земята.

Мисията стартира на 25 януари 2003 г. и започва своята научна мисия на 6 март 2003 г. Космическият апарат е оборудван с четири инструмента: Total Irradiance Monitor (TIM), Solar Stellar Irradiance Comparison Experiment (SOLSTICE), Solar Irradiance Monitor (SIM), и X-ray Ultraviolet Photometer System (XPS).
Увеличаване Сателитът "SORCE" преди старта. Credit: NASA

Когато стартира, Слънцето е било в своя максимум. След това звездата постепенно преминава в последния минимум, който се оказва значително по-дълъг от предвиденото. Следващия максимум започна едва наскоро и в момента слънчевата активност е във върха си, всъщност настоящите наблюдения показват, че сегашния максимум се отличава с двоен връх.

Данните от SORCE предоставят на учените уникалната възможност да изучат как слънчевата активност варира и по какъв начин тя засяга времето и климата на Земята, от което в крайна сметка зависи целия живот на планетата.

Един от основните резултати на мисията е ежедневния запис на сумарната слънчева ирадиация (ТСОС), попадаща над атмосферата на Земята. ТСОС е критична променлива защото дори малки вариации може да повлияят върху климата и глобалните метеорологични системи. Откритието е, че ТСОС е малко по-ниска по време на минимумите и по-висока по време на максимумите.

Един от най-важните постижения на SORCE е измерването на сумарната слънчева ирадиация (TSI) в горната част на земната атмосфера. Сателитът е измерил че тя е 1360.8 W/m2 по време на слънчев минимум. Тази стойност е с 0,34% (4,6 W/m2) по-ниска от измерената с предишни космически инструменти.

Както всеки знае, Слънцето не притежава един строго определен цвят. То е "многоцветно" и това множество от цветове човешкото око го възприема като бяла светлина. Учените отдавна изучават колко точно енергия попада на Земята във всеки цвят. Това е важно защото различните гами се абсорбират различно. Например голяма част от червения цвят се абсорбира от атмосферата. Вече изключен от бялата светлина, цветът на небето се превръща в син. Само че, един от резултатите от това е, че атмосферата се загрява именно от червеното. За това съставените атмосферни модели изискват точното количество енергия която се съдържа в червеното. Именно тук е другото голямо постижение, мисията е генерирала първите непрекъснати измервания на слънчевото спектралното излъчване (SSI) в диапазона от 115 до 2400 нанометра. Видимия спектър е от около 390 нанометра (виолетово) до 700 Нм (червеното). По този начин, SSI измерванията включват начина по който се разпределя енергията от ултравиолетовия до инфрачервения диапазон. Тези нови данни отново са много важни за съставянето на атмосферните и климатичните модели на Земята.

Изучаването на точните цветове на Слънцето е много важно и в още множество аспекти. Един от тях е по-доброто изучаване на причините за затоплянето на океаните, топенето на ледовете или изобщо глобалното затопляне. Ако се определи кой цвят е най-отговорен за наблюдаваното затопляне, тогава може да се търсят начини за неговото регулиране.

Накрая, освен бялата светлина, сателитът е изучил и ултравиолетовата, която всеки знае че непрекъснато облъчва Земята. Въз основа на натрупаната база данни, за напред е възможно да се осъществява абсолютно калибриране на инструментите, предназначени за UV астрономията.

  • 1540
  • 0
  • Apr 1, 2013

Коментар
Подобни публикации