spacebg covers

стария роувър -опортюнити- е на прага да отбележи девет години на марс
Мисия: Spirit and Opportunity


Стария роувър "Опортюнити" е на прага да отбележи девет години на Марс.

Точно преди девет години - на 24-ти януари 2004 год., Опортюнити се приземи в района "Meridiani Planum" на Марс. От тогава марсоходът е изминал 35.46 км по повърхността, а в момента изследва интересни жили в скалите по ръба на кратера "Индевър".
Увеличаване Панорамна гледка на областта "Matijevic Hill" направена от камерата "Pancam" на Опортюнити. Image credit: NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State Univ.Мисията е свръх успешна. Първоначалната задача е да работи в продължение на три месеца, за което време трябва да измине около 600 метра. Преди старта се чуваха приказки, че Меридиани е малко скучновато място. Това е обширна равнина, която е осеяна с множество малки и средни кратери, което я прави малко невероятно да съдържа минерали, които да докажат съществуването на отминалата мокра среда на Марс. Мястото беше избрано защото осигуряваше безопасна площадка за кацане. Обграден от въздушни възглавници, Опортюнити отскача километри по повърхността, преди да се успокои и разопакова. Това, заедно с навлизането в атмосферата изисква равнина с размери стотици километри.

Меридиани е избрана и от други съображения, като например нейното географско разположение в близост до екватора, което ще осигури необходимия приток на слънчева светлина необходима за слънчевите панели на роувъра.

Скептицизма обаче не се оправдава. През първите три месеца, Опортюнити изпраща на земята доказателства, че на Марс някога е съществувала течна водна среда. За съжаление, роувърът не може да каже дали тази среда е била обитаема или там е съществувал ако не живот, то поне органични съединения, но разкритията от него в областта на геологията са фундаментални. Те показват, че Марс по състав е много близък до Земята.

Оттогава Опортюнити кръстосва обширните равнини на Меридиани и изследва кратерите по пътя си, които са оголили по-дълбоките скали записали данни от по-ранната история на червената планета. И първоначалното откритие от него непрекъснато се потвърждава - водата е навсякъде. Колминацията идва в момента, когато дори открива гипс. Този минерал се намира в близост до кратера "Индевър", където роувърът работи и в момента. Скалите там са интересни, защото идват от още по-дълбоки и съответно по-древни слоеве изкопани от въздействието. Като голям бонус е и откритието на глини, от орбитален апарат "МРО". Наличието на гипс в още по-древните скали, показва че през ранната история, Марс е притежавал води под "налягане", които се процеждат през жилите на скалите. Това със сигурност е доказателство за сложна и глобална хидрология там. Тук има една много добра и обширна статия описваща какво върши Опортюнити през последно време.

Но за да направи всичко това, Опортюнити е работил 36 пъти по-дълго от първоначално предвидените три месеца. Цената която е платил е висока, но важното е че машината функционира и праща данни. Вече почти приключи изследването на разкритията и глинестите материали в "Matijevic Hill", които свидетелстват за мокра среда с по-ниска киселинност от откриваната до момента, след което ще се отправи към следващите залежи от глини.

Вече със сигурност се знае че някога Марс е притежавал течна вода. Новата цел е да се определи дали околната среда тогава, заедно с водата, са били годни за поддържането на земеподобен живот. Опортюнити самостоятелно няма да може да отговори окончателно на този въпрос, дори и ако беше напълно функционален. Самостоятелно не би могъл да отговори и Кюриозити със своята безкрайна сложност, макар че той би могъл да отредели картината в много висок процент. Това ще стане с комплексната работа на множеството инструменти работещи на флотилията кораби на Марс, броят на които ще нарасне през следващите години. Само общото изследване на вътрешната структура, геологията, атмосферата, магнитосферата, йоносферата и не на последно място - изучаването на еволюцията на слънчевата система през милиардите години ще хвърли светлина върху условията на Марс през ранните години.

Но все пак, дори остарял и тромав, Опортюнити продължава да предоставя ценни парчета от този безкраен пъзел, който включва отчасти и картината на ранната Земя.

  • 1415
  • 0
  • Jan 23, 2013

Коментар
Подобни публикации