spacebg covers

Съвсем скоро ще започне научната мисия на "Хеопс"
Мисия: cheops


Първата светлинна крива на екзопланета, получена от Хеопс. Показано е сравнение на размера на звездата и планетата със Слънцето, Юпитер и Земята. ESA/Airbus

Хеопс е нова мисия на Европейската Космическа Агенция, която е предназначена да изследва вече известните екзопланети. Сателитът вече трети месец е в орбита и до момента е провеждал само тестови наблюдения на системи, в които вече се знае че съдържат екзопланети. Много добрата новина е, че обсерваторията се държи много добре и е надхвърлила очакванията. До края на април ще започнат рутинните научни операции и да се надяваме че ще предстоят много вълнуващи открития.

Мисията стартира успешно през декември 2019 год. и тя отвори окото си за първи път в края на януари. Малко след това е направила първите умишлено разфокусирани изображения на няколко звезди. Умишленото разфокусиране е в основата на стратегията за наблюдение, като по този начин се подобрява точността на измерванията. Методът най общо се състои, като се разпръсква светлината идваща от далечни звезди върху многото пиксели на детектора.

Прецизността е ключова в съвременните изследвания на екзопланетите. До момента са известни повече от 4000 екзопланети но за доста от тях още на са определени ключовите параметри. Една от целите на тази мисия е да се осъществи точно това - точно характеризиране на тези планети, което ще осигури прозрения за тяхната структура, формиране и еволюция.

Най-първата стъпка е определянето на техните размери, като от особен интерес са по-малките планети. Това е основната мисия на Хеопс. Преди да се захване сериозно със задачата обаче, малкият сателит (неговата големина е само 1,5 метра), трябва да премине голям брой тестове.

Първата серия изпитания по време на истинския полет, извършени между януари и февруари, показват, че телескопът се фокусира (по-точно разфокусира) добре върху няколко целеви звезди.

Това се прави с цел, да се види, дали спътникът е достатъчно точен и стабилен за да изпълни амбициозните си цели.

Резултатът е много добър, Хеопс остава изключително стабилен и е способен да наблюдава дадена звезда с часове, през което време апаратът се движи по орбитата си и изображението остава винаги в една и съща група пиксели от детектора.

Периодът за въвеждане в експлоатация показа, че Хеопс е постигнал необходимата фотометрична точност и което е важно, спътникът може да се командва от наземният екип, както е необходимо.

През последните две седмици Хеопс е наблюдавал две звезди, домакини на екзопланети, по времето, когато екзопланетите преминават пред звездите. Наблюдаването на тези транзити е това, за което е създадена мисията. Нейната е цел е да се измерват размерите на планетите с безпрецедентна точност. Това ще разкрие плътностите им, което ще е второ независимо измерване на техните маси.

Една от тези звезди е „HD 93396“ – умираща жълта звезда, разположена на 320 светлинни години от нас. Тя е малко по-хладна, но е три пъти по-голяма от нашето Слънце. Известно е, че тя съдържа подпухнала газообразна планета с размер около 30% по-голям от размера на Юпитер. Планетата обикаля много по-близо до звездата, отколкото Меркурий около Слънцето.

Кривата на светлината измерена от Хеопс разкрива изключително точно нейния диаметър - 181 600 км. Несигурността е малко под 4300 км.

Тези измервания са пет пъти по-точни от измерванията извършени от Земята. В момента Хеопс преминава към фазата на рутинни научни операции, които се очаква да започнат всеки момент. Като апетитни цели са подбрани „горещата свръх-Земя“, известна като „55 Cancri“. Тази планета е покрита с океан от лава. Освен нея интересен е „горещият Нептун GJ 436b“, който губи атмосферата си поради топлината от звездата. Това са само два примера, но планът е малкият космически кораб (тежи само 280 кг, включително горивото) да изследва още много, дори и тези екзопланети които предстои да бъдат открити през следващите пет години.

Основният инструмент е 30 сантиметров телескоп, който е достатъчен за да наблюдава транзити на планети с размерите на земята около G5 звезди или те са със звезден радиус 0.9 от слънчевия. Планът е, телескопът да обикаля на 700 км надморска височина за период от пет години. 

Така изглежда звездата „HD 88111“ през погледа на Хеопс. От това разфокусирано изображение, учените ще правят измервания за размера на планетата, която преминава пред диска на звездата. ESA/Airbus


  • 286
  • 0
  • Apr 28, 2020

Коментар
Подобни публикации