spacebg covers

тази дългосрочна експозиция на телескопа хъбъл показва величественото лице на спирална галактика н
Мисия: Hubble Space Telescope


Тази дългосрочна експозиция на телескопа Хъбъл показва величественото лице на спирална галактика, намираща се дълбоко в купа от галактики "Coma", който се намира на 320 милиона светлинни години от нас в северното съзвездие Coma Berenices.

Галактиката, известена като NGC 4911, съдържа богати области от прах и газ близо до центъра. Те се чернеят на фона от нажежените новородени купове звезди и розови облаци от водород, съществуването на които показва текущо звездообразуване. Хъбъл също улавя и външната спирала на NGC 4911, заедно с хиляди други галактики с различни размери. Високата резолюция на камерата на Хъбъл, заедно със значително по-дългите експозиции, прави възможно да се уловят тези слаби данни.
увеличи Credit: NASA, ESA, SAO, CXC, JPL-Caltech, and STScI

NGC 4911 и други спирални галактики в близост до центъра на купа се променят чрез гравитационното привличане на съседите си. В случая на NGC 4911, разтеглената дъга на галактическата спирала се причинява от приливните сили на един спътник - галактика (NGC 4911A) наблюдаваща се в горния десен ъгъл. Издърпаният материал в крайна сметка ще бъде разпръснат в основния Coma куп, където и бездруго гъмжи от междугалактически популации от звезди и звездни купове.

Coma купа е дом на почти 1 000 галактики, което го прави един от най-големите сборища от галактики в най-близката вселена. Той продължава да трансформира галактики и в днешната епоха, в резултат на което се взаимодействат цели системи от галактики намиращи се в непосредствена близост в гъстия куп. Активно звездообразуване се задейства в такива сблъсъци.

Галактиките в този куп са толкова гъсто разположени, че те претърпяват чести взаимодействия и сблъсъци. Когато галактики с почти равни маси се сливат, се образуват елиптични галактики. Сливането е по-вероятно да се случи в центъра на купа, където плътността на галактиките е по-висока, което води до повече елиптични галактики.

Този образ в естествени цветове от Хъбъл е комбинация от данни, получени през 2006, 2007 и 2009 г. от Wide Field Planetary Camera 2, както и от Advanced Camera for Surveys, изискваща 28 часа време за експозиция.

Източник: hubblesite

  • 1243
  • 0
  • Mar 15, 2012

Коментар
Подобни публикации