spacebg covers

това е ново съставно изображение от рентгеновата обсерватория -чандра- и космическия теле
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Това е ново съставно изображение от рентгеновата обсерватория "Чандра" и космическия телескоп "Спицер", което показва прашни останки от унищожена звезда, като материала изхвърлен от звездата създава "прашни бури" за останалите звезди от звездния куп, защото се движи с огромни скорости.

В този образ на останката от свръхнова G54.1+0.3, рентгеновите данни от Чандра са показани в синьо, а данните от Спицър в зелено (за по-кратката дължина на вълната) и червено-жълто (за по-дълъгите). Белият източник в близост до центъра на изображението е плътна, бързо въртяща се неутронна звезда, или Пулсар - реликва от колапса на свръхновата. Пулсара генерира вятър от високоенергийни частици наблюдавани в данните от Чандра, които се разширяват в околното пространство и осветяват материала, изхвърлен при експлозията.
Увеличаване

Уникалната среда, в която тази свръхнова избухва дава възможност на астрономите да наблюдават кондензирането на прахта образуван от нея. Този прах обикновенно е твърде студен, за да излъчва в инфрачервения диапазон.

Източник: НАСА

  • 1833
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации