spacebg covers

това изображение е на звездния куп ngc 6604 то е направено от 22-метровия телескоп в обсерватория


Това изображение е на звездния куп NGC 6604. То е направено от 2.2-метровия телескоп в обсерваторията Ла Сила в Чили. Този астрономически обект, често се пренебрегва, защото в близост до него се намира широкоизвестната мъглявина "Орел" (Месие 16). Но новото изображение представя звездния куп сред пейзаж от газ и облаци прах, което показва колко красив обект всъщност е NGC 6604 сам по себе си.

NGC 6604 е ярката група звезди към горния ляв ъгъл на изображението. Той е млад клъстер и представлява най-плътната част от по-широко разпръсната звездна асоциация, която съдържа около сто брилянтно синьо-бели звезди. Тази асоциация е свързана с облак от нажежен водород, който заедно с облаците прах се нарича SH2-54.
Увеличаване Credit: ESO

NGC 6604 се намира на около 5500 светлинни години в съзвездието Serpens (Змия), на около два градуса северно от мъглявината Орел. Ярките звезди лесно се виждат с малък телескоп и за първи път са каталогизирани от Уилям Хершел през 1784год. Въпреки това, бледия облак от газ е открит чак през 1950 г., когато е каталогизиран от астронома Stewart Sharpless.

Горещите звезди, както почти навсякъде в подобни структури, са причината за формирането на ново поколение от звезди в клъстера, защото компресират междузвездния материал с техните силни звездни ветрове и радиация. Това второ поколение от звезди, бързо ще замени по-старото поколение, защото масивните и ярки звезди изчерпват горивото бързо и живеят малко.

Освен естетически, NGC 6604 има и други причини да привлича погледите на астрономите, защото притежава интересна и странна колона от горещ йонизиран газ. Подобни колони представляват канали през които изтича излишната материя от младите купове, които са открити и другаде в Млечния път и близките галактики. Но NGC 6604 е сравнително близо до нас, което позволява астрономите да го изучават в подробности.

Тази колона (често наричана от астрономите "комин") е разположена перпендикулярно на галактичната равнина и се простира на невероятните 650 светлинни години по дължина. Астрономите смятат, че горещите звезди в NGC 6604 са отговорни за образуването на комина, но са необходими повече изследвания за да разберем напълно тази необичайна структура.

  • 870
  • 0
  • Apr 25, 2012

Коментар
Подобни публикации