spacebg covers

това съставно изображение показва мощен микроквазер съдържащ черна дупка в покрайнините на близка (
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Това съставно изображение показва мощен микроквазер съдържащ черна дупка в покрайнините на близка (отдалечена от нас на разстояние 12.7 милиона светлинни години) галактика NGC 7793. Голямото изображение съдържа данни от Чандра в червено, зелено и синьо, а оптичните данни от големите телескопи са в много светло синьо и оптичните емисии от водорода (Н-алфа) от CTIO 1,5 метровия телескоп в златно.
Горното съставно изображение показва в близък план рентгенов образ на микроквазер, което е система съдържаща черна дупка захранваща се от спътник звезда. Газа от нормалната звезда оформя диск около черната дупка. Въртящите се магнитни полета в диска генерират силни електромагнитни сили, които издухват част от газа в диска надалеч, посредством две противоположно насочени струи, създавайки огромен балон от горещи газове 1000 светлинни години в диаметър. Слабия зелено-син източник близо до средата на горната снимка съответства на позицията на черна дупка, докато червено-жълтите (горе вдясно) и жълтите (долу ляво) източници, съответстват на местата, където струите се сблъскват с заобикалящия ги газ и го загряват. Мъглявината, създадена от енергичните струи се вижда ясно в изображение на Н-алфа показано долу в дясно. Струите на NGC 7793 микроквазера са най-мощните виждани досега от черна дупка със звездна маса, а данните показват, че изненадващо количество енергия от черната дупка се извлива далеч от струята не чрез лъчение от изхвърлянето на материал. Силата на струите се оценява на около десет пъти по-голяма от най-големият известен микроквазер в нашата собствена галактика - SS433. Системата NGC 7793 е една миниатюрна версия на мощните квазери или радио галактики съдържащи черни дупки, които варират от милиони до милиарди пъти масата на Слънцето. Източник: Чандра

  • 929
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации