spacebg covers

Хъбъл е открил необичайна свръхмасивна черна дупка
Мисия: Hubble Space Telescope


Увеличаване Тази компютърна симулация показва свръхмасивна черна дупка в центъра на галактиката. Черният регион представлява отвъд хоризонта на събитията и е една изцяло неизследвана и неизвестна област. Дори светлината не може да избяга от там, заради мощната гравитация. Дупката изкривява околното пространство и затова светлината от фоновите звезди се разтяга и замазва, когато преминава покрай нея. Science Credit: NASA, ESA


Астрономите са открили почти рекордна свръхмасивна черна дупка, която тежи 17 милиарда слънчеви маси. Необичайното е, че тя се намира в центъра на една галактиката в слабо населен район на Вселената. Наблюденията, предполагат, че свръхмасивните черни дупки биха могли да бъдат много по-чести обекти, отколкото се предполага в момента.

Големите свръхмасивни черни дупки, тежащи около 10 милиарда слънца са открити в ядрата на много големите галактики, които обичайно обитават пренаселени места във Вселената. В действителност, рекордьор е една черна дупка с маса 21 милиарда слънца, която обитава гигантска галактика част от пренаселения галактически куп "Кома" състоящ се от над 1000 галактики.

Новооткритото чудовище обитава много по-спокойни води - в центъра на елиптичната галактика "NGC 1600", която е сред група от още двадесетина по-малки галактики. Това е подобно на откритието на небостъргач, построен в малък провинциален град и логиката е, че щом съществува един, значи има повече.

Астрономите също са изненадани, че черната дупка е 10 пъти по-масивна отколкото са предсказанията за галактика с подобна маса. Връзката между масите на централните черни дупки и масите на приемащите ги галактики е разработена от предишни изследвания на Хъбъл. "NGC 1600" се намира на около 200 милиона светлинни години от нас и една от идеите, за обясняването на чудовището в нея е, че тя неотдавна е погълнала друга черна дупка.

Това се случва, когато две галактики се слеят. Тогава централните черни дупки се доближават достатъчно, за да започнат един пагубен въртящ се танц, който в крайна сметка ще ги обедини в една чудовищна черна дупка. Движейки се по тази спирала, дупките изстрелват множество звезди далеч във Вселената, но и в същото време изконсумират достатъчно материя за да нараснат още повече.

Точно това може да е причината "NGC 1600" да е домакин на такава тежка черна дупка, която е изхвърлила повечето от звездите и е изсмукала обилно количество вещество по време на обединението си. По време на храненето си, черната дупка е била брилянтен квазер, но сега тя е изконсумирала газа на бедната галактика и е спокойна.


  • 1332
  • 0
  • Apr 25, 2016

Коментар
Подобни публикации