spacebg covers

Чандра наблюдава необичайна звездна система
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Увеличаване Това е художествена илюстрация на преминаващ през диск от материя пулсар, който е загребал и съответно изхвърлил вещество. Астрономите са дошли до това заключение, след анализиране три отделни наблюдения от Чандра, взети в периода между декември 2011 год. и февруари 2014 год. Светлият източник в центъра е бинарната система, а по-малката точка, която се вижда на вторите две наблюдения как постепенно се откъсва, представлява изхвърлената материя. Изгонената материя се вижда от Чандра, защото се движи много бързо и шокът който оказва на междузвездната материя свети ярко в рентгенови лъчи. X-ray: NASA/CXC/PSU/G.Pavlov et al; Illustration: NASA/CXC/M.Weiss


Изглежда бързо движещ се пулсар преминава през диск от материя. Дискът се състои предимно от газ и той е образуван около нормална звезда компаньон на пулсара. По време на преминаването, пулсарът е изхвърлил фрагмент от диска със скорост около 60 милиона километра в час.

Чандра е наблюдавала двойната система "PSR B1259-63/LS 2883" или "B1259" за по-кратко, която се състои от масивна звезда, около 30 пъти по-тежка от Слънцето и пулсар, или неутронна звезда, която е остатък от по-масивна звезда претърпяла експлозия на свръхнова някъде в миналото.

Пулсарът излъчва редовни импулси по време на своето регулярно въртене около оста си със скорост 20 пъти в секунда. Освен това се движи по една силно елиптична орбита около своята звезда-компаньон. Комбинацията от бързо въртене и интензивно магнитно поле на неутронната звезда, генерира силен вятър от високоенергийни частици изхождащи с почти скоростта на светлината.

Масивния спътник-звезда, междувременно се върти много бързо, съвсем близо до скоростта на разпадане и като цяло се е раздула в един диск от материя. Тъй като пулсара осъществява най-близкия си подход към звездата на всеки 41 месеца, той преминава през този диск.

Тези два обекта са в необичайна космическа договореност и предоставят шанс да се наблюдава нещо необичайно. Оказва се, че когато пулсарът преминава през диска, неговият свръхенергиен вятър набира туфа от материал и я захвърля далеч в космоса.

Изхвърленото ядро е доста обширно, с площ до сто пъти размера на нашата Слънчева система, но то всъщност е доста рехаво, изгонената материя е с маса еквивалентна на цялото количество вода в океаните на Земята. Това по същество е нокаут за междузвездното вещество, което е изключително разредено.

Астрономите наблюдават B1259 общо три пъти с Чандра, между декември 2011год. и февруари 2015 год. Необичайната система се намира на около 7500 светлинни години от нас и данните сочат, че средната скорост на изхвърляне на материята от нея е около 7% от скоростта на светлината. Чандра също е установила, че между второто и третото наблюдение, изхвърлената материя е достигнала скорост до 15% от скоростта на светлината.

Това по същество показва, колко силен може да е вятъра изхождащ от пулсара. Той всъщност притежава мощта да издуха целия диск около масивната звезда. Чандра ще продължи да наблюдава поведението на B1259 и през следващата година, целта е да се изучи по-подробно процесът на изхвърляне на материя.


  • 981
  • 0
  • Oct 9, 2015

Коментар
Подобни публикации