чилийския министър на външните работи алфредо морено и генералния директор на есо тим де зеуф подп


Чилийския министър на външните работи Алфредо Морено и генералния директор на ЕСО Тим де Зеуф, подписаха споразумение по изграждане на новия европейски "Изключително Голям Телескоп" (E-ELT). Този акт между ЕСО и чилийското правителство включва както дарение на земята за телескопа, така и дългосрочна концесия на околните терени за да се установи трайна защитена зона около него. Също така за изграждането на телескопа, ЕСО ще разчита и на подкрепата от чилийското правителство.

Европейският извънредно голям телескоп (E-ELT) ще бъде с диаметър на огледалото 40 метра и ще представлява най-голямото земно око към небето. Още през март 2010 год. планината Серо Армазонес намираща се в региона Антофагаста в Чили е избрана от ЕСО като бъдещата област за изграждане на E-ELT. Новият телескоп ще бъде интегриран към обсерваторията Паранал, отстояща само на 20 км от Cerro Армазонес и новия телескоп може да използва голяма част от нейната инфраструктура.
Credit: ESO

Това споразумение представлява съществен принос за научното и технологичното сътрудничество между Чили и ЕСО, което е започнало още през далечната 1963 год. ЕСО и Чили си сътрудничат в много съвместни астрономически проекти, свързани както с уреди и технологии, така и с обучението на учени, инженери и техници.

"Това споразумение дава възможност за изграждане на E-ELT като част от VLT системата. Той също така значително увеличава нашето участие и сътрудничество с чилийското общество и ще открие допълнителни възможности за нови велики открития и напредване на технологичния прогрес", казва Тим де Зеуф генерален директор на ЕСО.

Споразумението включва дарение от 189 кв. км земя в Серо Армазонес за монтаж на E-ELT, както и 50 годишна концесия на околните области равняващи се на 362 кв. км, които ще защитават E-ELT от светлинно замърсяване. С настоящите 719 кв. км земя около Серо Паранал общата защитена местност около комплекса Паранал Армазонес ще достигне 1270 кв. км.

Чилийски министър на външните работи Алфредо Морено, казва: "Чили е с най-ясното небе на Земята и е домакин на най-важните центрове за астрономически наблюдения. Те са част от нашите активи, а също са и част от нашия принос към човечеството. Наличието на ЕСО и E-ELT в нашата страна са важна демонстрация на интересите на Чили в насърчаването на технологиите и науката".

Чилийското правителство също изразява своята ангажираност да предостави подкрепа за инфраструктура, като например поддържането на пътната мрежа свързваща обсерваториите на Антофагаста. Също и захранването на обсерваторията Паранал с ел. енергия от националната електрическа мрежа.

В замяна ЕСО разширява договорения дял на 10% от времето на E-ELT от който ще се възползват само чилийски астрономи. E-ELT е най-амбициозния проект на ЕСО досега. Очаква се телескопа да заработи в началото на следващото десетилетие и тогава E-ELT ще се справи с най-големите научни предизвикателства на нашето време. Може би E-ELT ще бъде инструмента, който ще открие първата нова Земя около друга звезда. Колко е радостно, да научаваме подобни новини в тези кризисни времена...

http://www.eso.org/public/news/eso1139/

  • 1252
  • 0
  • Mar 23, 2012

Коментар
Подобни публикации