spacebg covers

-w3- е гигантски облак в който протича активно звездообразуване той е отдалечен на окол
Мисия: Herschel Space Observatory


"W3" е гигантски облак, в който протича активно звездообразуване. Той е отдалечен на около 6200 светлинни години от нас в съзвездието "Персей", в един от основните спираловидни ръкави на Млечния път.

Общата площ на облака е повече от 200 светлинни години, което го прави един от най-големите звездообразуващи структури във външната част на нашата галактика. Сега, космическият телескоп "Хершел" е установил, че в него се помещават няколко звезди с маси по-големи от осем пъти масата на Слънцето, което означава че някога ще избухнат като свръхнови.
Увеличаване Copyright ESA/PACS & SPIRE consortia, A. Rivera-Ingraham & P.G. Martin, Univ. Toronto, HOBYS Key Programme (F. Motte)Новото изображение от Хершел е едно от най-добрите инфрачервени изображения на комплекса. Плътните яркосини възли в горния ляв ъгъл на изображението се дължат на нагорещения прах, които маркират раждането на масивните звезди.

Също така, Хершел е доказал и съществуването на стари масивни звезди. Те са обозначени като "AFGL 333" и "KR 140". Освен това се наблюдават и мрежи от много по-студен газ и прах, които се появяват в долната част на изображението, "West loop" и "East loop". Някои от тези студени ядра укриват формирането на звезди с ниски маси, което се издава от жълтите точки вградени в тях.

От изучаването на двата региона - "W3 Main" и "W3 (OH)", учените са постигнали напредък в решаването на една от най-големите главоблъсканици при раждането на масивните звезди. Когато новоформиращата се звезда достигне определени размери, нейната радиация става толкова силна, че тя трябва да издуха всичката материя от заобикалящия я облак и по-нататъшното нарастване трябва да спре. Ако това е вярно, тогава масивните звезди изобщо не трябва да се образуват?

Наблюденията на W3 предлагат възможно решение - в тези много плътни региони, изглежда че притока на материя към звездите става под груповата компресия на младите и масивни протозвезди.

Чрез свръхсилните звездни ветрове и радиации, населението от младите звезди може да бъде в състояние да образува и поддържа локализирани потоци от материя, от които биха могли да също да нарастват по време на техните най-ранни и най-хаотични години, въпреки невероятния темп на произвежданата енергия.

  • 1854
  • 0
  • Mar 28, 2013

Коментар
Подобни публикации