spacebg covers

Джеймс Уеб успешно премина критични тестове
Мисия: James Webb Space Telescope


Увеличаване

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" излиза от криокамерата след успешно преминати тестове на 1 декември 2017 г. Credits: NASA/Chris Gunn

 

Джеймс Уеб, успешно премина критични криогенни тестове, което го поставя на финалната права до старта през 2019 год.

През юни 2017 г. инженерите разгърнаха първичното и статива на вторичното огледало в конфигурацията при която телескопът ще работи в космоса. След това, посредством специална платформа, конструкторите бавно го внасят в камерата.

Тестът започва на 10 юли и продължава приблизително 100 дни. Целта е да се види, дали телескопът ще оцелее в изключително студената, безвъздушна среда в камерата, която е сходна с тази на космоса.

Преди да охладят камерата, инженерите са извадили въздуха от нея, което отнема около една седмица. На 20 юли започва охлаждането до криогенни температури - процес, който отнема около 30 дни. След това следват месец на самите тестове при стабилно ниски температури, а на 27 септември започва обратното затопляне до околните условия.

Джейм Уеб излиза от камерата на 1 декември след пет месеца в нея. Проведените тестове гарантират, че телескопът успешно ще достигне до своята орбита и успешно ще изпълни научната си мисия. В началото на 2017 г. Уеб успешно премина вибрационните и акустични тестове, което означава, че телескопът ще оцелее в суровите условия на старта. Сега след термо тестовете, учените са уверени, че всичките 18 първични огледални сегмента ще работят като едно монолитно огледало в космическата среда. Освен това, научните инструменти на Уеб са правилно подравнени с оптиката и могат да извършват това, за което са предназначени.

Планът за напред е вече тестваните научни инструменти и оптика, заедно с другите парчета на телескопа да бъдат доставени в аерокосмическия център в Калифорния, където ще бъдат сглобени и монтирани на космическият апарат, който в крайна сметка ще достави телескопа в орбита.

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" ще е най-мощната видима-инфрачервена космическа обсерватория строена някога. Телескопът е гигантски, общата му маса е 6200 кг, което за космически апарат си е доста достойно. Диаметъра на главното огледало е 6.5 метра с чиста апература 25 кв. метра. Този отражател, поставен в космоса или без да му пречи атмосферата, при температура под 50К означава, че телескопът ще генерира кристално ясни изображения с невероятни детайли - в пъти по-големи от почти всички снимки получени от Хъбъл. Очакват ни невероятни открития.


  • 787
  • 0
  • Jan 11, 2018

Коментар
Подобни публикации