spacebg covers

Интересна подредба на квазарите във вселената


Увеличаване Това е художествено представяне на широкомащабната структура на Вселената. Веществото е групирано в нишки, които опасват огромни кухини. Сега новото откритие от VLT е, че оста на въртене на квазарите почти винаги е мистериозно насочена по тангентата на тези кухини. Тези мехури често са с диаметри повече от милиард светлинни години и са най-големите известни структури във Вселената. Осите на въртене на черните дупки са обозначени с бели линии. Credit: Illustris Collaboration

Квазарите са галактики притежаващи активни свръхмасивни черни дупки в техните центрове. Тези черни дупки са заобиколени от въртящи се изключително горещи дискове и те образуват двойка дълги изключително енергетични струи по техните оси на въртене. Квазарите може да светят по-ярко от всички останали звезди на галактиката взети заедно и са видими дори от милиарди светлинни години разстояния.

Сега, едно ново проучване с помощта на "Много Големия Телескоп" (VLT) на ЕСО, цели да изучи глобалното разпределение на тези светещи "пумпали" във Вселената. За целта, телескопът е изучавал 93 квазера, които се появяват във времето, когато Вселената е била на около една трета от сегашната си възраст.

Първото странно нещо, което се забелязва е, че някои от осите на ротация на квазарите са подравнени една с друга независимо от факта, че са разделени от милиарди светлинни години разстояния. След установяването на този факт, астрономите предприемат следващата стъпка - дали осите на въртене са ориентирани към по-голяма структура на Вселената, съществувала по това време.

За целта е наблюдавано разпределението на веществото в огромни мащаби на Вселената. При този величествен поглед, галактиките не само че са неравномерно разпределени, но също образуват космическа мрежа от нишки и разклонения опасващи огромни кухини. Тази интригуваща и красива подредба на видимото вещество всъщност отдавна е известна на астрономите.

Но новите VLT резултати показват, че осите на въртене на квазарите са склонни да бъдат успоредна на широкомащабните структури в които са потопени. Така че, ако черните дупки са разположени в дългите стени на космическите мехури, посоката на въртене почти винаги е насочена по тангентата на кухината. Астрономите смятат, че вероятността това да е плод на случайност е по-малка от 1%.

Установената връзка между ориентацията на квазарите и мястото им в широкомащабната структура е важно за еволюцията на галактиките. Според теорията, ориентацията на квазерите, а най-вероятно и на нормалните галактики, е заложена още в началото на Вселената, когато плътностите са били много по-високи. Въпреки това, подобно подравняване е много трудно да се случи при толкова големи мащаби и според астрономите отговорна е още една, липсваща съставка на космоса.

Учените не могат да видят директно осите на въртене или струите от далечните активни черни дупки. Вместо това те измерват степента на поляризация на светлината от всеки квазар. Посоката на тази поляризация, в съчетание с друга информация, се използва за да се определи ъгълът на диска спрямо нас, оттам и посоката на оста на въртене на квазара.

Увеличаване


  • 1325
  • 0
  • Nov 27, 2014

Коментар
Подобни публикации