spacebg covers

Касини е открил пластмаса на Титан
Мисия: Cassini–Huygens


Увеличаване Атмосферата на Титан представлява истински химически комбинат, който произвежда пластмаса. Това е поглед към нощната страна на луната от позицията на космическия кораб. Изображението е направено на 6 юни 2012 г.от разстояние около 216 000 км от луната. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

На най-голямата луна в системата на Сатурн - Титан, съществува пропилен. Откритието идва от инфрачервения спектрометър на Касини (CIRS), който идентифицира това вещество в ниските слоеве на атмосферата. Спектрометърът улава и измерва инфрачервената светлина или топлината, излъчвана от Сатурн и луните му по същия начин, по който нашите ръце чувстват топлината на огъня.

Полипропиленът е навсякъде около нас в нашето ежедневие. Неговата молекула представлява дълга верига от въглеродни и водородни атоми и полученото вещество изгражда пластмасовите контейнери за разделното изхвърляне на отпадъците например. CIRS може да идентифицира уникалната светлина идваща от даден газ обитаващ по-ниските слоеве на атмосферата на Титан. Предизвикателството е, да се изолира този подпис от сигналите на всички други газове около него.

Наблюдаваната химическа промишленост запълва една тайнствена празнина в наблюденията извършени още от космическият кораб "Вояджър 1" през 1980 година, която мисия вече напусна слънчевата система.

Вояджър, идентифицира много газове в мътната кафеникава атмосфера на Титан. Тези газове представляват една смес от въглеводороди и химикали, които приличат на петрола и други изкопаеми горива на Земята.

Докато на Земята петролът е резултат на биологията, на Титан сложните въглеводороди са резултат от разпадането молекулата на метана от ултравиолетовата радиация идваща от Слънцето. Разбитите молекули се свързват помежду си, като образуват вериги от два, три или повече въглеродни атома. Химикалите с два въглеродни атома се наричат "етан". Молекулата на пропана е изградена от три въглеродни атома.

Вояджър е наблюдавал цялото семейство на тези газове в атмосферата на луната. От най-лекото вещество - пропана, до най-тежкия член "пропин". Но центъра на химикалите, един от които е пропилен не са наблюдавани.

През годините, астрономите изследват всячески атмосферата на Титан посредством наземни и космически инструменти, които попълват почти цялото семейство, но пропилена остава неуловим. Това вещество, най-накрая е намерено като резултат от подробен анализ на данните идващи от CIRS.

Откритието е било много трудно, защото слабия подпис на пропилена е заглушаван от много-по силните сигнали на подобни вещества. Успехът също насърчава учените, че в бъдеще ще открият и други дълго търсени вещества, които все още се крият в атмосферата.

Масовия спектрометър на Касини е намекнал, че пропилена може да присъстват и в горните слоеве на атмосферата, но до момента липсва положителна идентификация там.

Увеличаване Мисията "Касини" продължава. На това изображение A-пръстена е украсен с няколко вида вълни. Забелязват се множество плътностни вълни, вълни от огъване (в горния десен ъгъл) и крайни вълни по ръба на празнината "Кийлър" образувани от малката луна "Дафнис". Тази луна се появява като малка точка в средата на празнината. Изображението е направено на 28 април 2013 год. от разстояние около 1.3 милиона км от Дафнис.


  • 1160
  • 0
  • Oct 1, 2013

Коментар
Подобни публикации