spacebg covers

Краят на Розета наближава
Мисия: Rosetta


Увеличаване

Това е геоложка карта на отделните региони от повърхността на ядрото. Отбелязани са местата, където се приземи Фила и където е планирано да катастрофира Розета. Base map: ESA / Rosetta


След преминаването на перихелия на 13-ти август миналата година, кометата "Чурюнов-Герасименко" все по-бързо се отдалечава от Слънцето. Това означава че произвежданата мощност от слънчевите панели на космическият апарат все повече намаля. В момента разстоянието до Слънцето е вече 3.5 AU, което е отвъд астероидния пояс, а мощността вече е 8 пъти по-малка в сравнение с перихелия.

Розета, един път е преживяла подобни нива на електропроизводство по-рано, но чрез въвеждане в дълбока хибернация. Сега, ЕКА няма намерение да повтаря хибернационния подвиг отново, вместо това, планът е катастрофа. Краят на мисията ще настъпи чрез бавна но пагубна спирала по която сондата ще се приближава към ядрото, която в крайна сметка ще приключи с контролирано въздействие на 30 септември.

Целевата област е региона "Маат" който покрива част от главата на кометата. Това е малко тъжно, но няма как. Постоянното намаляване на енергията принуждава да се изключват все повече подсистеми и последната такава е радиоблокът, който е отговорен за комуникацията с Фила. Всъщност отдавна се знае, че ландерът е замлъкнал завинаги последната комуникация с него беше през юли 2015 г., но изключването на това оборудване означава, че той ще замлъкне абсолютно окончателно.

И така, вече можем да кажем сбогом на Фила, съвсем скоро трябва да се сбогуваме и с неговата майка - Розета, но успокояващото е, че през последната фаза на мисията, когато разстоянието непрекъснато ще намаля, тогава ще се правят все по детайлни снимки на повърхността.


  • 991
  • 0
  • Aug 10, 2016

Коментар
Подобни публикации