Наблюдаваха протопланетен диск с изключителни детайли


Увеличаване Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Ново изображение от ALMA, разкрива изключително фини детайли относно един плането-формиращ диск около млада звезда. Това са първите наблюдения, проведени от радиотелескопът, когато е заработил с всичките си 66 антени. Новите резултати са огромна стъпка напред при разбирането на формацията на новите планетите.

Обект на изследване е младата звезда "HL Tauri". Тя е отдалечена на около 450 светлинни години от нас и около нея съществува прахово-газов диск в който се зараждат нови планети. Полученото изображение надминава всички очаквания и разкрива неочаквано фини детайли. Най-отличителното е серия от концентрични пръстени, разделени от пролуки.

Тези структури почти със сигурност са индикатори за млади планети. Изненадата е, че толкова млади звезди не се очаква да имат големи планетни тела. Възрастта на "HL Tauri" се оценява на малко повече от един милион години, което я прави изключително млада по звездните стандарти. Дискът на звездата изглежда много по-развит, отколкото може да се очаква от епохата на системата. Новото изображение показва, че планетната формация може да бъде много по-бърз процес отколкото се смята досега.

Младите звезди, като "HL Tauri" се раждат в облаци от газ и фин прах. В тях, под влиянието на гравитацията се образуват все по-уплътнени и горещи ядра, които в крайна сметка се самозапалват в млади звезди. Тези млади звезди първоначално са потопени в останалия газ и прах, но много скоро тази материя се преобразува в диск, известен като "протопланетен диск".

Постепенно, праховите частици се слепват нараствайки в песъчинки и малки камъчета. Следващата стъпка е образуването на астероиди, комети и дори малки планетни тела. Неуморната гравитация, използвайки тези материали, постепенно формира младите планети, които нарушават структурата на диска и постепенно създават наблюдаваните пръстени.

Тези процеси на акреция всъщност не са много добре проучени, но астрономите смятат че те отнемат много повече време. Сега, дискът около "HL Tauri" показва, че планетната формация се случва много по-бързо и може би, преди четири милиарда години и половина, нашата слънчева система е изглеждала по подобен начин.

Повечето от това, което се знае за образуването на планетите се основава на теорията. Снимките са с много ниско ниво на детайлност и до момента са били сведени до компютърни симулации или художествени интерпретации. Този образ с висока резолюция демонстрира какво може да се постигне с ALMA, когато телескопът работи с всичките си антени. Според учените започва нова ера в изследването на процесите формиращи звездите и планетите, и това изглежда е голяма стъпка напред за разбирането на зараждането и на самият живот.

Увеличаване Това контексно изображение от Хъбъл, показва възможностите на новият телескоп "ALMA". Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), ESA/Hubble and NASA


  • 975
  • 0
  • Dec 1, 2014

Коментар
Подобни публикации