spacebg covers

Неочаквани процеси в комата на Чурюмов-Герасименко
Мисия: Rosetta


Увеличаване Схема, показваща етапите на разпадането на молекулите на водата и въглеродния диоксид в открития космос. Copyright Spacecraft: ESA/ATG

Продължителното и внимателно проучване на кометата "Чурюмов-Герасименко" разкрива неочаквани процеси в комата.

Розета е установила изключително бързо разпадане молекулите на въглеродния двуокис и водата, извиращи от повърхността на ядрото. Тези данни идват от един от единадесетте научни инструмента на мисията - спектрографът "Alice", който събира данни в далечните ултравиолетови дължини на вълните.

Този диапазон позволява, да се открият някои от най-разпространените елементи във Вселената, като водород, кислород, въглерод и азот. Учените са наблюдавали така наречените "пера" - извиращи от ядрото струи от вода и въглероден диоксид, които взаимодействат със светлината от Слънцето. Откритието е бърз разпад на тези молекули и изглежда, че това се случва на два етапа.

Най-напред, ултравиолетовия фотон удря една молекула вода и я йонизира като избива енергичен електрон. Този електрон удря друга водна молекула, която от своя страна се разпада на два водородни и един кислороден атом. Тези атоми след това се успокояват, като излъчват ултравиолетова светлина, която се открива при характерни дължини на вълните от "Alice".

По същия начин е въздействието на един електрон с молекулата на въглеродния двуокис, което води до нейното разпадане на атоми и наблюдаването на характерните въглеродни емисии.

Анализа на данните сочи, че разпада на молекулите се случва до няколко километра от ядрото. Точно това е причината, най-мощните наземни и космически обсерватории да наблюдават само атомните съставки, защото те виждат вече разпадналите се молекули отлетели от стотици до хиляди километри в космоса.

Новото откритие показва стойността на изследването "от близо", което обогатява фундаменталните знания за кометите. Картографирането на емисиите от водородните и кислородни атоми, остатъци от разбитите водни молекули, позволява да се проследи местоположението и структурата на водните струи от повърхността на кометата.

Екипът също оприличава разпадането на молекулите на процеса, който е бил предложен за перата извиращи от Европа. Разликата е, че електроните в кометата се произвеждат от слънчевите фотони, докато електроните около Европа идват от магнитосферата на Юпитер. Резултатите от "Alice" са подкрепени от данните получени от други инструменти на Розета, които са в състояние да изучат комата в други дължини на вълните.


  • 1279
  • 0
  • Jun 11, 2015

Коментар
Подобни публикации