spacebg covers

нови наблюдения от хершел показват че кометата -хартли 2- която произхожда от далечния
Мисия: Herschel Space Observatory


Нови наблюдения от Хершел показват, че кометата "Хартли 2", която произхожда от далечния "пояс на Куипер", съдържа вода със същия химически подпис като водата в океаните на Земята. Пояса на куипер е отдалечен район на Слънчевата система, намиращ се от 30 до 50 пъти по-далеч, отколкото разстоянието между Земята и Слънцето и е дом на ледени и скалисти органи. Там се намира и планетата-джудже Плутон, други планети-джуджета и безброй комети.

Учените кадват, че новите резултати от Хершел потвърждават теорията, че кометите може да са изиграли важна роля при формирането на огромните количества вода в ранната Земя. Този резултат значително разширява резервоара на водата в Слънчевата система, от който се водоснабдява Земята и сега включва ледени тела, с произход от пояса на Куипер.

Учените теоретизират че първоначално Земята е създадена суха и гореща. Водата, която е от жизнено значение за живота трябва да е била доставена милиони години по-късно от астероидни и кометни въздействия. Но досега, никоя от изследваните комети не съдържа вода, която е идентична с тази на Земята. Но сега наблюденията на Хартли 2 от Хершел, което е и първия по-задълбочен поглед към водата в комета произхождаща от пояса на Куипер променя картината.
Image credit: NASA/JPL-Caltech

Хершел е изследвал комата около кометата. Това е тънката газообразна атмосфера около ядрото. Комата се образува, когато замразените материали във вътрешността на ядрото се изпаряват, когато се нагреят от слънчевите лъчи. По нататък, тази структура са развива, като постепенно изтича в космоса и често образува характерната за кометите опашка.

Хершел откри, че изпарената вода в комата на Хартли 2 притежава два пъти повече "тежка вода" от другите изследвани комети. При тежката вода, един от водородните атоми е заменен от по - тежкия изотоп деутерий. Съотношението между тежката и леката вода в Хартли 2 е същото като това на водата по повърхността на Земята. За Хартли 2, астрономите със сигурност знаят, че идва от пояса на Куипер. Петте други комети освен Хартли 2, на които са проведени анализи за тежка вода идват от един още по - отдалечен регион в Слънчевата система, наречен "Облак на Оорт". Този рояк от органи е 10 000 пъти по - отдалечен от пояса на Куипер и е извор на най-изследваните комети.

Като се има предвид по-високия коефициенти на тежка вода, наблюдаван в кометите идващи от облака на Оорт, в сравнение с океаните на Земята, астрономите са заключили, че приноса водата на Земята транспортирана от комети е приблизително 10%. Астероидите, които се намират предимно в групата между Марс и Юпитер, но от време на време се приближават до Земята, изглежда че са най-големите вложители. Но това е до сега. Новите резултати показват, че кометите от пояса на Куипер може да внесат още един източник на вода. Астрономите са очаквали кометите от пояса на Куипер да са дори с по-тежка вода от кометите от облака на Оорт Облак, защото последните се смята, че са се формирали близо до Слънцето, отколкото тези в пояса на Кайпер. Затова органите от облака на Оорт трябва да са притежавали по-малко замразена тежка вода, заключена в тях преди изтласкването им като отпадък от Слънчевата система, когато тя еволюира.

"Изследването ни показва, че нашето разбиране за разпределението на най-леките елементи и техните изотопи, както и динамиката на началната Слънчева система е непълна", казва Джефри Блейк - професор по планетарни науки и химия в Калифорнийския технологичен институт. "В началото на Слънчевата система, кометите и астероидите трябва да са се движили навсякъде, и изглежда че някои от тях катастрофират в нашата планета и са образували океаните."

Източник: НАСА

  • 1409
  • 0
  • Apr 4, 2012

Коментар
Подобни публикации