spacebg covers

Огромни сияния на Юпитер
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Увеличаване Image credit: X-ray: NASA/CXC/UCL/W


Те, както и на Земята, са резултат от слънчевата активност, но са около осем пъти по-ярки и стотици пъти по-енергични, отколкото земните. Новите данни идват от рентгеновата обсерватория "Чандра" и това е първият случай, когато сияния на Юпитер са изследвани в рентгенова светлина.

Слънцето непрекъснато изхвърля потоци от енергетични частици в космоса. Понякога, това са стихийни събития, известни като коронарни масови изхвърляния (CME), при които ветровете стават много по-силни от обичайното. Тези потоци от плазма компресират магнитосферата на Юпитер, и променят границите на магнитното поле с около милион и половина километра навътре. Дъждът от частици, който достига до най-външните слоеве на атмосферата предизвиква сияния, по площ по-големи от Земята.

Тези съставни изображения показват Юпитер и неговите сияния по време на едно CME през октомври 2011 г. Рентгеновите данни от Чандра са в лилаво и те са насложени върху оптично изображение от Хъбъл. Панелът от ляво показва пикът на рентгеновата дейност, а от дясно е два дни по-късно, след като бурята утихва. Поведението на сиянията на Юпитер се проследяват чрез наблюдаване рентгеновите лъчи по време на две 11-часови наблюдения. Учените използват тези данни, за да определят точно източника на рентгеновата дейност и да идентифицират области за допълнително проучване в бъдеще.


  • 1622
  • 0
  • Apr 11, 2016

Коментар
Подобни публикации