Плутон е геоложки богат
Мисия: New Horizons


Увеличаване Credits: NASA/JHUAPL/SwRI

Тази сцена от "Нови Хоризонти" разкрива за геоложкото богатство на Плутон.

Това са дълги каньони, които се движат вертикално през полярната област, неофициално кръстена региона "Лоуел" в чест на Пърсивал Лоуел, който е основател на обсерваторията "Лоуел" и който е започнал търсенето, което в крайна сметка е довело до откриването на Плутон. Най-големия от каньоните (обозначен с жълто) е около 75 км широк и достига почти до северния полюс. Освен него се забелязват и два дъщерни каньона с ширина по 10 км. На Плутон съществуват много каньони, но тази система изглежда е най-обширната. Това може би е така, защото полярните каньони са по-стари или материалът тук е по слаб, но при всички случаи те представляват доказателство за древен период на тектоника.

По дъното на най-големия каньон преминава плитка долина (в синьо), а на изток също се вие друга долина (розово). Намиращия се наблизо терен, най-долу вдясно, изглежда е бил покрит с материал, който замазва дребно мащабните топографски характеристики.

С червено са обозначени големи и с неправилна форма ями, достигащи до 70 км широчина и 4 км дълбочина. Тези структури могат да посочат местата, където ледът в земните недра се е разтопил или направо сублимирал, което е предизвикала земята, да пропадне.

Цветът и съставът на този регион (на снимката е представен с подсилени цветове), също са необичайни. Високите части са в жълт цвят и подобен терен не се наблюдава никъде другаде. Постепенно, високият жълтеникав терен избледнява до друг характерен синкаво-сив пейзаж, който е с по-ниска надморска височина. Инфрачервените измервания от "Нови Хоризонти" показват, че в Лоуел региода съществува изобилие от метанов лед и сравнително малко азотен лед. Една от възможностите е, че жълтите терени могат да са по-възрастни метанови депозити, които са по-обработени от слънчевата радиация, отколкото по-сините и по-малко облъчени терени, където азотът се е запазил. Резолюцията на снимката е приблизително 680 метра за пиксел.


  • 793
  • 0
  • Feb 26, 2016

Коментар
Подобни публикации