радара на касини картографира част от южната полярна област на енцелад как
Мисия: Cassini–Huygens


Радара на Касини картографира част от южната полярна област на Енцелад.

Както е известно, това е един изключително интересен район - наблюдават се множество пукнатини през които извират ледени частици и газове директно в космоса. Новите радарни изображения разкриват нови подробности за някои от наблюдаваните канали и неочаквани текстури в леда. Образите са получени на 6-ти ноември, 2011 и те са с най-високата резолюция на този район, получени досега.

В снимките не се включват известните "тигрови ивици" - пукнатините от които се изхвърлят големи снопове от ледени частици и водни пари, но обхващат райони само на няколкостотин мили от тях. Учените са картографирали площ отстояща на около 63 градуса южна ширина и 51 градуса западна дължина, която изглежда притежава много груб релеф и се появява изключително ярка на радарните снимки.
Видео Image Credit: NASA/JPL

"Озадачаващо е защо Касини вижда някои неща много ярки", казва Стив Уол - от радарния екип на Касини. "Една от възможностите е, че района е осеян със заоблени скали от лед. Но все още не можем да обясним получените снимки."

Учените също са заинтригувани от площта намираща се на около 65 градуса южна ширина и 293 градуса западна дължина, която погледната в близък план се забелязва разпръснати блокове от воден лед сред обичайния релеф. Новите снимки разкриват неравности и други сложни модели, които не са наблюдавани досега. С тях са измерени височините на хребетите и дълбочините на каналите в тази област. Централната бразда е около 650 метра дълбока 2 км широка. Нейния наклон е около 33 градуса.

Тези снимки на Енцелад показват известно сходство с тези, получени от Титан. Голяма особеност на Титан също е много ярките области около кратера "Sinlap". Дали светлите области, наблюдавани тук, се дължат на едни и същи, или много различни процеси протекли на двете луни ще бъде предмет на обсъждане занапред.

Източник: НАСА

  • 978
  • 0
  • Apr 1, 2012

Коментар
Подобни публикации