след близо три месеца в орбита около меркурий месинджър обогати знанията ни за планетата и слънчев
Мисия: Messenger - изследване на Меркурий


След близо три месеца в орбита около Меркурий, Месинджър обогати знанията ни за планетата и слънчевата система като цяло, като предостави и някои изненади. Сега вече разполагаме с публикуването на първия масив от нови данни, които сондата е събрала откакто е в орбита от 18 март 2011 год.

Най-напред са освободени десетки хиляди снимки на основни структури на планетата, които по-рано са наблюдавани само при сравнително ниска резолюция. Измерването на химическия състав на повърхността е предоставило важни улики за произхода на планетата и нейната геоложка история. Топогравските карти и магнитното поле са разкрили нови улики за интериора и динамичните процеси на Меркурий. Учените вече знаят, че разрядите от заредени частици в магнитосферата на Меркурий са постоянен продукт от взаимодействието на магнитното поле със слънчевия вятър.

Веднага трябва да се спомене, че Mercury Dual Imaging System (MDIS) създава глобални черно-бели карти и стерео изображения със средна резолюция от 250 метра на пиксел. Тези карти ще осигурят първия глобален поглед върху планетата при оптимални условия на гледане. Орбиталните снимки разкриват широки области от гладки равнини в близост до северния полюс на Меркурий. Новите данни от Месинджър разкриват, че равнините са се формирали от обширни вулканични депозити, които са с дебелина до няколко километра. Тези равнини разкриват, че вулканичната активност не стихва през по-голямата част от историята на планетата, въпреки че протича глобален процес на охлаждане, който води до глобално свиване.
Това изображение с висока разделителна способност (21 метра за пиксел) разкрива наличието на неправилни ями с размер от стотици метри до няколко километра. Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington.

Сред най-интересните структури които Месинджър наблюдава, са ярките, откъслечни депозити по подовете на някои кратери. Без изображенията с висока резолюция, които ще позволят поглеждането им по-отблизо, тези структури остават само любопитни. Затова са направени целеви наблюдения от MDIS с резолюция до 10 метра на пиксел, които разкриват, че тези откъслечни депозити всъщност са клъстери от ръбести неправилни ями с размери от стотици метри до няколко километра. Тези ями често са заобиколени от дифузни ореоли състоящи се от материал с по-високи отражателни характеристики. Тези ями се оказват свързани с централните върхове или пръстена от централни върхове, както и с ръбовете на кратерите.

"Появата на тези гравирани земни форми е съвсем ново нещо от всичко което сме виждали досега на Меркурий или на Луната", казва Брет Деневи член на екипо по изображенията. "Ние все още не сме обсъждали произхода им, но изглежда, че те са на сравнително млада възраст и може да се окажат по-богати от очакваното на летливи компоненти спрямо кората на планетата."
официалния сайт на мисията.

  • 1210
  • 0
  • Mar 18, 2012

Коментар
Подобни публикации