spacebg covers

Сложни органични молекули около млада звезда


УвеличаванеХудожествена интерпретация на метиловия цианид в протопланетния диск около новозараждаща се звезда. След милиони години, тези молекули може би ще бъдат градивния материал за живота на някоя новопоявила се планета там. Credit: B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)

 

Астрономите са открили сложни органични молекули в протопланетен диск около млада звезда. Откритието е направено с ALMA и това е поредното потвърждение, че условията, които са позволили образуването на Земята и Слънцето не са уникални във Вселената и може би съществуват още много светове, подобни на нашия.

Наблюденията показват, че протопланетния диск, заобикалящ младата звезда MWC 480 съдържа големи количества метилов цианид (CH3CN) - сложна молекула на въглеродна основа. Откритието показва, че там съществува достатъчно метилов цианид за да се напълнят всичките океани на Земята.

Тази молекула, и нейния по-прост братовчед - циановодорода (HCN), са открити в студените външни течение на новоформиращия се диск около звездата, в регион, за който астрономите смятат че е аналогичен с пояса на Куипер - царството на ледените планетезимали и комети в нашата собствена Слънчева система.

Кометите са запазили първичната химия от периода на формирането на планетите и освен това се смята, че те са основните източници на вода и органични вещества за младата Земя, което ги поставя в основата при формирането на живота.

Изследванията на кометите и астероидите показват, че слънчевата мъглявина е била богата на вода и сложни органични съединения. Сега астрономите са се снабдили с едно добро доказателство, че същата тази химия съществува и другаде във Вселената и нещо повече, в региони, където биха могли да се формират слънчеви системи подобни на нашата собствена. Откритите молекули около MWC 480 са със сходна концентрация, която е характерна за кометите на нашата Слънчева система.

MWC 480 е около два пъти масата на Слънцето и тя се намира на 455 светлинни години от нас в звездообразуващия регион на съзвездието Телец. Дискът е в много ранен етап на развитие и проучванията до момента не откриват признаци за наличието на планети в него.

Астрономите са установили, че студените и тъмни междузвездни облаци са много ефективни фабрики за сложни органични молекули - включително семейството на цианидите. Тези молекули и най-вече, метил цианида, са важни, защото те съдържат въглерод и азот, които са от съществено значение за образуването на аминокиселините.

Досега е било под въпрос дали тези сложни органични молекули биха могли да оцелеят в енергичната среда около зараждащата се нова слънчева система, където топлината и радиацията лесно могат да ги разрушат. Използвайки изключителната чувствителност на ALMA, учените са установили, че тези вещества не само оцеляват, но и цъфтят.

Важното е, че в диска те са в много по-големи количества, отколкото се откриват в междузвездните облаци. Това показва, че протопланетните дискове са много ефективни при формирането на сложни органични молекули и това се случва за сравнително кратки срокове.

Тъй като тази система продължава да се развива, астрономите предполагат, че в крайна сметка органичните молекули безопасно ще се консервират в комети и други ледени тела и в бъдеще ще бъдат извозени към някоя вътрешна планета, където биха дали началото на живота.

От изследването на екзопланетите е установено, че слънчевата система не е единствената в броя на своите планети и залежите от вода. Сега вече не сме уникални и в органичната химия, което е поредното доказателство, че не сме специални. От гледна точка на зараждането на живот във Вселената, това е страхотна новина.


  • 1383
  • 0
  • Jun 9, 2015

Коментар
Подобни публикации