spacebg covers

Спираловидната галактика "ESO 137-001"
Мисия: Hubble Space Telescope


Увеличаване Credit: NASA

Спираловидната галактика "ESO 137-001" прилича на глухарче понесено от бриз в тази нова фотография от Хъбъл. Галактиката се намира на над 200 милиона светлинни години от нас в галактическия куп "Norma". Газът изпълващ пространството между галактиките там е толкова горещ, че свети в рентгенови лъчи.

Галактиката се движи с огромна скорост през този свръхгорещ газ - приблизително със 7 милиона км/час. Един от ефектите на тази скорост е, че голяма част от нейната газ и прах е почистена от междугалактическия вятър. Звездите на галактиката остават непокътнати, защото те са непоклатими заради собствената си тежест.

Но това не важи за газа, който е формирал огромни разпокъсани нишки изоставащи зад галактиката придавайки и медузоподобна форма. Тези нишки са дом на безброй млади звезди, които заливат космоса с ярко синя и ултравиолетова светлина.

Кафявия регион в близост до центъра на спиралата също изтича от галактиката, въпреки че там доминира прахта. От гледна точка формирането на звезди, галактиката разпространява своите семена в пространството наистина като глухарче от вятъра. Източвания газ формира звезди далеч зад нея, бъдещето на които е да се носят свободно в междугалактическото пространство докато не бъдат засмукани или "посяти" в някоя друга галактика. Отнемането на газа обаче, до голяма степен определя печалната съдба на "ESO 137-001". Тази галактика ще имат проблеми със собственото звездопроизводство в бъдещето.

Чрез изучаването на този галактичен беглец и подобни, астрономите се надяват да получат по-добро разбиране за това, как галактиките образуват звезди и се развиват с течение на времето.


  • 1421
  • 0
  • Mar 13, 2014

Коментар
Подобни публикации