spacebg covers

тъмната материя в абел 520 се държи странно астрономите използващи данни
Мисия: Hubble Space Telescope


Тъмната материя в Абел 520 се държи странно.

Астрономите, използващи данни от космическия телескоп "Хъбъл", са наблюдавали нещо, което изглежда като "ядро" от тъмна материя, което не се държи нормално. Наблюдаваната тъмна материя е струпана в празнините между огромните купове от галактики, което не се връзва с теорията, че тя трябва да е най-много там, където има най-много нормална материя. Резултатът може да оспори сегашните теории, които прогнозират, че галактиките трябва да бъдат прикрепена към невидимото вещество, дори по време на удар или сблъсък между тях. Наблюдаваната структура е супергигантското сливане на галактически купове "Абел 520", разположен на 2.4 милиарда светлинни години разстояние от нас. Тъмната материя не се вижда, но ефектите, които тя поражда върху видимата материя може да се изучат. Тя най-общо действа като като лупа, която огъва или изкривява светлината идваща от галактиките и клъстерите от галактики, които са зад нея. Въз основа на това, се прави извод за количеството тъмна материя в огромните пространства. Точно по този начин, е открито, че тъмната материя в Abell 520 се събира в "тъмно ядро", към което са прикрепени много по-малко галактики, отколкото може да се очаква, ако тъмната материя и галактиките са закотвени заедно.
Credit: NASA, ESA, CFHT, CXO, M.J. Jee (University of California, Davis), and A. Mahdavi (San Francisco State University) Това е комбинирано изображение, което показва разпределението на тъмната материя, галактиките и горещия газ в процеса на сливане на клъстера "Abell 520", образуван от жестокия сблъсък на масивни галактични купове.Учените са озадачени, защото тъмната материя не се държи по начина, по който са прогнозирали и очевидно не е ясно защо това е така. Това наблюдение от Хъбъл е много трудно да се обясни с настоящите теории описващи формирането на галактиките и тъмната материя.

Първоначалните данни, разкриващи тъмната материя в клъстера от 2007 г., са толкова необичайни, че астрономите са ги пренебрегвали като нереални, поради лошите данни. Но Хъбъл вече окончателно разкри че случващото се не се вписва в теориите. Един от начините да се проучат общите свойства на тъмната материя е чрез анализа на сблъсъците протичащи между галактичните купове, които са най-големите структури във Вселената. Когато галактичните купове катастрофират астрономите очакват че галактиките ще са завързани към тъмната материя, подобно на "куче за каишка". Тази теория е подкрепена от изучаването на видимата и рентгенова светлина идваща от подобен колосален сблъсък между два галактични купа, наречени "Bullet Cluster". Наблюденията там, се превърнаха в пример как тъмната материя трябва да се държи.

Но изследванията на Абел 520 показаха, че поведението на тъмната материя не може да бъде толкова просто. От първоначалните наблюдения, астрономите стигат до извода, че ядрото на системата е богато на тъмна материя и горещ газ, но не съдържа светещи галактики, които би трябвало да се наблюдават на същото място, където е тъмната материя. Рентгеновата обсерватория "Чандра" е използвана за откриването на горещ газ, който се нагрява вследствие междугалактичното триене. За анализа също са използвани и наземни телескопи. Наблюдавайки с най-мощните телескопи, учените стигат до извода, че тъмната материя се държи точно по начина, който е констатиран през 2007 год.

Те са предложили многобройни обяснения, но всички са обезпокоителни за астрономите. В един сценарий, който би имал сериозни научни последици, тъмната материя може да бъде това, което астрономите наричат "лепкава." Когато два обекта изградени от нормална материя се сблъскат, нормалното е те да се забавят. "Лепкавата" тъмна материя се смята, че преминава през себе си по време на среща, без да се забавя, но въпреки всичко увлича нормалната материя, към която е залепнала.

Друго възможно обяснение за несъответствието е, че Абел 520 е резултат от много по-сложно взаимодействие спрямо това което наблюдаваме в Bullet клъстера. В този случай Абел 520 най-вероятно е образуван от сблъсък между три галактичните купа, вместо само от две сблъскващи се системи в случая Bullet.

Третата възможност е, че в ядрото се съдържат много повече галактики, но те са твърде бледи, за да се видят дори и от Хъбъл. Тези галактики би трябвало да са образувани от драматично по-малко звезди в сравнение с другите нормални галактики. Сега екипа ще се опита да се създаде компютърна симулация, за да реконструира сблъсъка и да види дали тя ще даде някои отговори на странното поведение на тъмната материя.

Източник НАСА

  • 2059
  • 0
  • Mar 25, 2012

Коментар
Подобни публикации