spacebg covers

хершер е наблюдавал апофис астероидът -апофис- профуча покрай зе
Мисия: Herschel Space Observatory


Хершер е наблюдавал Апофис.

Астероидът "Апофис" профуча покрай земята миналия уикенд. Данните от наблюденията показват, че той е по-голям от първоначалните оценки, а също е и по-малко отразяващ. Апофис е открит през 2004 год. и тогава се е смятало, че съществува 2.7% шанс да се сблъска със Земята през 2029 год.

В последствие допълнителните наблюдения изключват всички възможности за въздействие през тази не чак толкова далечна дата. Въпреки това, тогава астероидът ще направи едно от най-близките естествени сближения със Земята, случило се изобщо през космическата ера. По време на най близкия подход разстоянието до него ще бъде само 29 450 км от земната повърхност. Това е по-ниско от геостационарните спътници.
Увеличаване Това са три изображения на Апофис, направени в три различни дължини на вълната от космическия телескоп "Хершел". Image credit: ESA/Herschel/PACS/MACH-11/MPE/ESACСлед като се случи това, неговата орбита ще бъде променена. Промяната ще му позволи да осъществи още един подход към нас през 2036-та год., и за сега, астрономите успокояват, че е изключено съприкосновение и през тази далечна дата. Но съществува несигурност. При такава ниска траектория през 2029-та година, могат да се случат доста неща, които внасят несигурност в оценките.

Както и да е, дори и нищо да не се случи, Апофис си остава потенциално най-опасното тяло за Земята. Затова, той е обект на изследване от множеството обсерватории. Космическия телескоп "Хершел" не прави изключение. Той е наблюдавал астероида около два часа преди най-близкия подход до планетата, когато Апофис се е доближил на около 14,5 милиона километра от нас.

Това са първите инфрачервени наблюдения в различни дължини на вълната, които заедно с оптични измервания спомагат за прецизиране свойствата на скалистото тяло. Предишните измервания определят неговия диаметър около 270 метра. Сега Хершел показва, че истинския диаметър е около 325 метра. Но увеличаването на диаметъра не променя неговата маса.

Освен това, анализа на топлината, излъчвана от Апофис показва, че албедото или неговата отразяваща способност е 0.23. Тази стойност означава, че 23% от слънчевата светлина попадаща върху повърхността на астероида се отразява обратно в космоса, а останалата част се абсорбира. Предишните оценки на албедото са били 0.33.

Новите топлинни характеристики, заедно с новата повърхност ще покажат как орбитата му може да се промени заради отоплението от Слънцето или от ефектът "Ярковски". Това ще спомогне значително, да се предскажат дългосрочните промени в орбитата на астероида.

  • 1639
  • 0
  • Jan 10, 2013

Коментар
Подобни публикации