Реклама
1 Видеа...

LRO представя мястото на кацане на Аполо...
Публикация: аполо 16 след 40 години лунния модул -о...

LRO представя мястото на кацане на Аполо 16.
  • 81
  • Jul 2, 2019